Lærere ønsker seg mer tid til undervisning utendørs, viser en undersøkelse fra Norsk Friluftsliv.

Lærerne ønsker mer friluftsliv i barneskolen

Det viser en undersøkelse Norsk Friluftsliv har gjort på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsen er en del av Norsk Friluftslivs prosjekt med å kartlegge suksessrike tiltak innen natur og friluftsliv i barnehager og skoler. I spørreundersøkelsen, som ble sendt ut til alle landets 2869 skoler, ble de ansatte spurt om deres erfaring med bruk av uteskole, samt bedt om å beskrive opplegg de har hatt suksess med.

Blant de 194 skolene som har svart på undersøkelsen, oppgir 36 prosent at de bruker mellom én og to skoletimer utendørs hver uke, i tillegg til friminuttene.

Siri Meland leder prosjektet.

Samtidig svarer 86 prosent av lærerne som deltok i undersøkelsen, at de skulle ønske de kunne ta med elevene utendørs oftere.

Det overrasker ikke Siri Meland, prosjektansvarlig i Norsk Friluftsliv.

– Vår opplevelse, som også underbygges av undersøkelsen, er at blant de som har erfaring med bruk av utendørs undervisning, så er dette noe de opplever som svært positivt, sier Meland i en pressemelding.

Samler undervisningsopplegg

– Vi ønsker å få mer friluftsliv og aktivitet inn i skolen. Vi ser at det gagner læringsmiljøet, sier Meland til Utdanningsnytt.

De håper skolene vil lære av hverandre. På sine hjemmesider samler Norsk Friluftsliv informasjon om undervisningsoppleggene som finnes der ute. Der ligger det også et årshjul for uteskole med tips om 38 forskjellige tema.

– Noen skoler og lærere er kjempeflinke, og vi ønsker å løfte frem de eksemplene, sånn at flere kan ta dem i bruk, forteller Meland.

I vår besøkte Utdanning Stenseth skole i Nedre Eiker. De har gjort seg gode erfaringer med å ha uteskole for andre trinn hver onsdag - året rundt.

– Vi tror at barna lærer mer når de er i bevegelse. Barn blir slitne av å sitte stille. De orker mer når de rører på seg, uttalte lærer Marianne Teigen.

Forskere ved Swansea University i England har også funnet at undervisning utendørs også har mye å si for lærernes arbeidsglede.

Én til to timer ute

Mens en hovedvekt av barneskolelærerne (36 prosent) i undersøkelsen til Norsk Friluftsliv sier de er ute én til to timer i uka, oppgir 13 prosent at de er ute mindre enn 1 time i uka, mens 20 prosent oppgir at de er ute i mer enn fire.

Likevel er det altså et bredt ønske om mer tid ute.

– Her er det lærere som ønsker å ta naturen i bruk. Så oppgaven vår er å samle disse gode eksemplene og få dem ut. Vi kartlegger nå, og ser hva vi har mest tro på. Vi etterlyser skoler som har lyst til å prøve det vi foreslår, sier Meland.

Powered by Labrador CMS