Utdanningsforbundet og voksenopplæringen

Jeg vil først rette en takk til Utdanningsforbundets klubb ved Johannes læringssenter i Stavanger. Dere tar opp en sak som er særdeles viktig og aktuell: På hvilken måte tenker Utdanningsforbundet sentralt å ivareta rettighetene for oss som er ansatt i vo

Jeg vil først rette en takk til Utdanningsforbundets klubb ved Johannes læringssenter i Stavanger. Dere tar opp en sak som er særdeles viktig og aktuell: På hvilken måte tenker Utdanningsforbundet sentralt å ivareta rettighetene for oss som er ansatt i voksenopplæringsinstitusjonene?

Selv er jeg lektor ved Fredrikstad internasjonale skole. 20 prosent av min stilling utøves på kvelden. Hvordan Utdanningsforbundet kan akseptere at jeg etter 7 år med høgskole-/ universitetsutdanning skal ha et kveldstillegg på 21 kr timen er for meg helt uforståelig. Som dere ved Johannes læringssenter påpeker, så har til sammenlikning en 1 .års sykepleierstudent et tillegg på 37 kr timen. Vi har ved vår skole en betydelig undervisningsvirksomhet på kveldstid, så dette berører mange ansatte ved skolen. Dette usle tillegget skaper stor misnøye, og flere vurderer å ønske seg vekk fra kveldundervisning. Å få tak i kvalifiserte lærere på kvelden vil ikke bli noen enkel oppgave.

Saken med kontaktlærertillegg er også et tema som er brennhett hos oss ved Fredrikstad internasjonale skole. Kommunen her vil, i likhet med mange andre kommuner, komme dette tillegget til livs. Noe de nå også delvis har greid. Kontaktlærerfunksjonen skal bort. Arbeidet som ligger i denne funksjonen skal utføres innenfor tilstedeværelsesplikten. De  som har innehatt funksjonen fra før får beholde tillegget som et personlig tillegg. Dette medfører både uheldige og lite rettferdige resultater. Som tidligere tillitsvalgt har jeg selv vært med i lokale forhandlinger med kommunen.

Her blir det brukt argumenter fra både introduksjonsloven og opplæringsloven i en salig blanding. Jeg tror nettopp dette er kjernen til en del av problemene. Denne miksingen av disse to lovene hvor det kan se ut til at det er opp til hver enkelt kommune å velge hvilken lov de vektlegger mest i de ulike problemstillingene. I min tid som tillitsvalgt ble jeg rett som det var kontaktet av tillitsvalgte ved andre voksenopplæringsinstitusjoner. Det var da særlig dette med kontaktlærertillegget som var gjengangeren. Det forventes at jobben skal gjøres, men uten tillegg.

Dette innlegget er ikke ment som et spark til enkeltkommuner. Her må det klare, sentrale føringer til. Det kan ikke være slik at dette skal være opp til hver enkelt kommunes økonomi, samt hver enkelt kommunes vilje til satsing på voksenopplæring. Tariffavtaler som gjennom mange år er forhandlet fram for ansatte i skoleverket, bør som en selvsagthet også gjelde for oss ansatte i skoleslag utenom den ordinære grunnskolen.

Voksenopplæringen har kommet for å bli. Utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn vil fortsette. Norskopplæring er den viktigste faktoren i en god integreringspolitikk. Jobben som gjøres her må verdsettes. Det kan ikke være slik at gode, kvalifiserte lærere skal tape økonomisk på å ha sitt arbeid i voksenopplæringen. Derfor er det på tide at vi får de samme vilkår som våre kollegaer i grunnskolen og i videregående opplæring. Det er også på tide at vi får de samme tillegg for ubekvem arbeidstid (kveldsundervisning) som andre i offentlig sektor har. Nå er det på tide at Utdanningsforbundet kommer på banen og jobber for at vi får de samme rettigheter og vilkår som ellers i norsk skole.

Hvis det er slik at Utdanningsforbundet sentralt ikke ønsker eller evner å ta denne fighten, bør vi som medlemmer klart og tydelig få vite det. På denne måten kan vi ta stilling til hvorvidt det er et poeng eller ei for oss å være organiserte i Utdanningsforbundet.

Til slutt: Til Vidar Kilde. For en utrolig flåsete kommentar du har til innlegget fra Johannes læringssenter. Her er det vel ikke snakk om å være drittlei jobben som du sier. Her er det snakk om å være drittlei av å bli devaluert i den jobben man gjør.

Powered by Labrador CMS