Konstituert direktør i Utdanningsetaten, Kari Andreassen, sier de er opptatt av at ansatte ikke skal føle de står alene etter vold- eller trusselhendelser. Foto: Marianne Ruud

Saers-saken: Utdanningsetaten og rektor avventer lagmannsrettens behandling

Rektoren sier de snakket med alle de involverte i voldsepisoden for å kartlegge hva som hadde skjedd og viser til at eleven ble både bortvist og anmeldt.

Publisert

Trond Lien var rektor ved Oslo handelsgymnasium den gangen lærer Clemens Saers ble angrepet. Han er nå rektor ved Foss videregående skole og skriver i en e-post at han «er kjent med at Clemens Saers er av den oppfatning at skoleledelsen valgte å tro på elevens historie om hva som hadde skjedd».

«Jeg syns det er leit at han fortsatt er av denne oppfatningen, selv om jeg har formidlet at skoleledelsen rett etter hendelsen snakket med alle involverte for å kartlegge hva som hadde skjedd. Hendelsen munnet ut i en bortvisningssak og anmeldelse av den involverte eleven», skriver Lien.

 

– Svært alvorlig voldshendelse

Han skriver at det var en svært alvorlig voldshendelse Saers ble utsatt for.

«Det er svært trist at han har opplevd dette, og de konsekvensene det har hatt for ham. Tingretten kom imidlertid til at kommunen ikke var erstatningsansvarlig for handlingen Clemens Saers ble utsatt for, og frifant kommunen. Vi avventer nå lagmannsrettens behandling av saken», avslutter Lien.

 

– Ansatte skal ikke stå alene

Utdanningsdirektør i Utdanningsetaten, Kari Andreassen, svarer også via e-post og skriver at det «er svært leit at Saers ble utsatt for en grov voldshendelse, og at hans oppfatning er at han ikke har fått god nok støtte».

Andreassen sier de er opptatt av at ansatte ikke skal føle de står alene etter vold- eller trusselhendelser.  

«Det rettsaken handler om, er imidlertid hvorvidt kommunen har opptrådt grovt uaktsomt i forkant av hendelsen. Tingretten slo fast at det ikke var tilfelle. Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media før den kommer opp i lagmannsretten», skriver Andreassen.

Utdanningsforbundet er også forelagt kritikken fra Saers, men de ønsker ikke å kommentere saken.

Powered by Labrador CMS