Når de har mulighet til det, treffes elevene på biblioteket, (f.v.) Noor Fayad, Benjamin Eng og Ghadir Hamed.

Her er elever lærere for medelever

Noor (18) fikk en egen studie-kompis i engelsk for å lære faget bedre. Selv har hun hjulpet andre elever med samfunnsfag og naturfag.

Publisert Sist oppdatert

Og det er ikke gratisarabeid. Når elevene ved Nadderud videregående skole i Bærum tar på seg undervisning av medelever, får de betalt. Pengene til lønn har lærer Elaine Fleischer søkt om og fått av Sparebankstiftelsen DNB.

– Vi har satt i gang flere andre tiltak også, sier Fleischer.

Rett før sommeren søkte hun midler fra prosjektet Arenaer for tilhørighet, som Sparebankstiftelsen DNB deler ut.

– På Nadderud har vi elever med kort botid. Vi tenkte å lage et prosjekt som tok vare på områder som er viktige for at disse elevene mestrer skolen, i tillegg til at de kan bli bedre integrert og få litt annen kunnskap enn de tradisjonelt får på skolen, forteller Elaine.

Ghadir Hamed (til venstre) har lært seg å svømme. Noor Fayad har fått hjelp med engelsken.

Hun fikk med seg lærer Jorun Seierstad og bibliotekar Åsne Hestnes. De fikk nesten 400.000 kroner til opplegget «Nadderud SKILLS Workshop».

Svømmeopplæring

Ett av kriteriene for å få støtte er at tiltaket må være et samarbeid mellom minst tre lokale organisasjoner på Østlandet, hvorav én må være et bibliotek eller en skole.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse, opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002. Siden starten har stiftelsen tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Ved Nadderud videregående har de satt i gang flere tiltak. Ett av disse er svømmeopplæring. Ghadir Hamed (20) er en av dem som har deltatt.

– Jeg er flyktning fra Syria. I utgangspunktet var jeg redd for vann, men tenkte det er lurt å lære seg å svømme. Det kan gjøre at jeg overlever når det er behov for å kunne det. Jeg var ikke så motivert, men svømmelæreren vi hadde, var så flink at hun klarte å lære meg å svømme, forteller Ghadir.

En lærer jo en del selv også, ved å være «Study Buddy».

Benjamin Eng, elev

Hun har også benyttet seg av leksehjelpen de har bygd opp, der en elev underviser en annen. Benjamin Eng (16) er blant elevene som får betalt for å være lærer til elever som trenger det.

– En lærer jo en del selv også, ved å være «Study Buddy». I tillegg blir en kjent på tvers av alder og klasser, sier Benjamin.

Elaine Fleischer fikk med seg bibliotekar Åsne Hestnes og lærer Jorun Seierstad da hun startet prosjektet.

Nye venner

Sju par har en studievenn de første dagene i februar, men de regner med at flere kommer til å melde seg når svømmeopplæringen tar en pause.

– Opplegget holdes på onsdager etter skoletid, forteller lærer Fleischer.

Hun har disket opp med juice og kjeks. Ofte har de servert pizza til dem som skal ha studiestund.

– Det kan vi kanskje begynne med igjen. Det å spise sammen er også en fin måte å drive integrering på, sier Fleischer.

– Det er lettere å spørre om det en lurer på når vi er bare to, mener Noor Fayad.

Da Noor Fayad (18) begynte på norsk skole, skulle hun ikke bare lære seg ett språk, men to.

– Jeg er fra Syria og hadde ikke hatt engelsk før jeg kom hit. Først måtte jeg lære meg norsk. Da jeg skulle lære meg engelsk, så jeg at jeg trengte mer trening hvis jeg skulle lære meg det. Så da fikk jeg en studievenn som er god i engelsk, forteller Noor, som kom til Norge for tre år siden.

Det å sitte og snakke med en annen elev har vært veldig lærerikt for Noor.

– Det er lettere å spørre om det en lurer på når vi er bare to. I tillegg får jeg veldig mye trening når jeg får snakket med noen som er veldig god i engelsk. Jeg blir dessuten kjent med personer jeg kanskje aldri hadde tatt kontakt med ellers, forteller Noor.

Hun har også vært studievenn for andre, i samfunnsfag og naturfag.

– I de fagene kan jeg så mye at jeg kan lære bort, sier Noor.

.

Lokalkunnskap det neste

I tillegg til svømmeopplæring og studievenn har skolen planlagt å tilby lokalkunnskap.

– Der er vi ikke kommet i gang ennå. Planen er å bruke guider som kan ta med elever på tur i nærområdet. I tillegg har vi planlagt å kjøpe inn termoser og sitteunderlag. Vi har måttet sette det på vent så lenge, men håper det lar seg gjøre i løpet av våren, sier bibliotekar Åsne Hestnes.

Det er på biblioteket til Hestnes mange av elevene ved skolen møtes.

– Ja, dette er et naturlig møtested for alle elever. Vi har måttet ommøblere litt på grunn av smittevernreglene, men jeg er glad for at vi har anledning til å holde åpent, sier Hestnes.

Prosjektet skal vare i tre år.

– Vi tilpasser etter hvert og skal evaluere underveis. Vi er fornøyd med det vi har fått til så langt. Det er aller best for elevene når de kan møtes ansikt til ansikt, men de har også hatt opplæring via skjerm, sier hun.

Sparebankstiftelsen skriver at de skal bidra til at flere opplever tilhørighet gjennom å styrke barn og unges ferdigheter, forbilder og fellesskap. Summen av dette gjør barn og unge mer robuste og gjennom det bedre i stand til å skape seg et godt liv.

Powered by Labrador CMS