VALG 2019

Geir Røsvoll og Utdanningsforbundet i Trondheim vil ha bedre bemanning, både i barnehager og i videregående. Foto: Kari Oliv Vedvik

Krever flere på jobb – hele barnehagedagen

Utdanningsforbundet i Trondheim vil kjempe for at bemanningsnormen i barnehagene skal gjelde for hele åpningstiden.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i ditt fylke/område?

– De største utfordringene kommer som en konsekvens av at oppvekstsektoren er underbudsjettert.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– Vi har flere kampsaker både for barnehage, grunnskole og videregående. De viktigste er at bemanningsnormen i barnehagene skal være gjeldende i hele åpningstiden, at undervisningstiden til kontaktlærere i grunnskole reduseres ytterligere - slik at de får tid til å følge opp hver enkelt elev og at vi får en norm for lærertetthet også i videregående skole. I tillegg vil vi opprettholde retten til spesialundervisning og sikre at tilbudet blir utført av spesialpedagoger i skoler og barnehager.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Forslag fra rådmannen, sendt til behandling i bystyret, om å utsette opptrapping av minstenorm for lærertetthet. Og utsette innføring av bemanningsnormen i barnehage til 1.1.2020. Rådmannen ønsket å spare inn 16 millioner på dette. I realiteten var dette et planlagt lovbrudd fra rådmannen.

Jeg ble også opprørt da Frp foreslo å innføre fraværsgrense i ungdomsskolen

VALG 2019

Navn: Geir Røsvoll (50)

Verv: Lokallagsleder Trondheim, påtroppende leder i Utdanningsforbundet Trøndelag

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Etter en lang prosess, med påvirkning fra Utdanningsforbundet Trondheim, fikk vi et offensivt vedtak på ansattes ytringsfrihet i Trondheim kommune. Vi mener det er helt nødvendig at kommunene jobber systematisk med hvordan man skal ivareta ansattes ytringsfrihet.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Vi har jobbet hardt med å forhindre kutt i skole og barnehage, og heldigvis fikk vi politisk støtte slik at rådmannens forslag om å utsette opptrappingen av lærertetthet ble avvist. Barnehagesektoren i Trondheim trenger dessuten sårt friske midler. Hvert eneste år er det forslag om kutt, mens barnehagene allerede er svært presset på bemanning. I forlengelsen av dette er det også en viktig sak for oss at offentlige midler kommer barn og ansatte til gode i private barnehager.

I tillegg jobber vi for å styrke PP-tjenesten i Trondheim kommune. Den har vært under hardt press i mange år. Også skoleledere melder om en krevende arbeidssituasjon.

– Hvilken seier har vært den største?

– Vi har oppnådd mye de siste årene. Det er vedtaket som sikrer ansatte i Trondheim kommune ytringsfrihet, og at standardiserte tester i skolen skal holdes på et minimum i kommunen. Dessuten fikk vi stoppet rådmannens kuttforslag i skole og barnehage og fikk til slutt forståelse for at voksenopplæringen ikke måtte være spredt over flere enheter, men samlet i et voksenopplæringssenter. Bystyret sa også nei til flere kommersielle barnehager, men dette vedtaket ble dessverre ble reversert av KD. Uansett har arbeidet vårt bidratt til større forståelse og oppmerksomhet rundt hvordan midler brukes i private barnehager.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– Dette er ikke et lokalt vedtak, men jeg må nevne tilbakevirkende kraft på kompetansekravene. Dette var et svært uklokt og uheldig vedtak som kommer til å få store konsekvenser. Vi støtter kompetansekravene, men ikke den tilbakevirkende kraften som avskilter lærere.

– Hvis du var fylkesordfører eller ordfører for en dag, hva ville du gjort?

– Hvis jeg var ordfører i Trondheim kommune en dag ville jeg økt bemanninga i barnehagene, det er der presset på ansatte er størst nå. Hvis jeg var fylkesordfører en dag ville jeg jobbet knallhardt for en norm for lærertetthet på skolenivå i videregående skole.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her

Powered by Labrador CMS