Barnehageansatte er fornøyde med mulighetene de har for faglig utvikling

Gode muligheter for å utvikle seg i jobben framstår som en viktig grunn til at barnehageansatte liker arbeidsplassen sin svært godt.

Publisert

97 prosent av dem som jobber i barnehage trives på arbeidsplassen sin.

Dette kommer fram i en rapport fra Nifu. Om lag 1700 ansatte i rundt 150 norske barnehager har deltatt i undersøkelsen.

Rapporten har sett på trivsel, læring og utvikling i barnehagen, slik det oppleves av barnehageansatte.

Undersøkelsen viser at barnehagen som arbeidsplass skårer svært høyt på mulighet til faglig utvikling. 94 prosent av alle ansatte har vært med på minst en aktivitet for utvikling og læring de siste tolv månedene.

Styreren er den av de ansatte som oftest er på en aktivitet for læring, assistentene sjeldnest og pedagogene er midt imellom.

Kurs og seminar er den forma som flest har deltatt på. Men en tredel av alle grupper har vært med på kollega- eller egenevaluering, veiledning i barnehagen og deltakelse i nettverk. Femten prosent har deltatt i aktivitet som gir studiepoeng.

I rapporten blir det trukket fram at kompetanseheving i barnehagen har vært offentlig politikk, og de høye talla for læring blir sett i sammenheng med det.

Les også: Forskere etterlyser mer spesialpedagogikk i utdanningen av barnehagelærere

Store barnegrupper

Alle ansattgrupper sier at de i svært liten grad opplever stress ved å håndtere kjerneoppgaver som foreldres bekymringer, være ansvarlig for barnas utvikling, trivsel og læring og arbeid med forberedelser og planlegging av barnas aktiviteter.

Stress er det imidlertid og den viktigste årsaken er ifølge respondentene for mange barn på avdelinga, tett fulgt av ekstraoppgaver på grunn av fravær eller på grunn av generell dårlig økonomi.

Det er pedagogene på avdelingene som særlig opplever stress på grunn av dette.

Les også: Pedagogene vil ha mer tid til å gjøre jobben sin

Lønn

De barnehageansatte oppgir at de føler seg svært høyt verdsatt av barna, 67 prosent sier seg svært enig i påstanden om at barna verdsetter arbeidet deres høyt.

De føler seg også i stor grad verdsatt av foreldra. Men rett før lønnsoppgjøret står for døren er det imidlertid verdt å merke seg at de ikke er fornøyde med den verdsettinga samfunnet gir dem i form av lønn.

Her slår rapporten slår fast at barnehagelærerne til langt ut på 2000-tallet var lønna dårligere enn yrker det var naturlig å sammenlike med. Men rapporten trekker fram at det i det siste har vært gode lønnsoppgjør for barnehagelærere.

Powered by Labrador CMS