Senterpartiet vil gi offentlig ansatte mer tillit

Senterpartiet vil gå i bresjen for en såkalt tillitsreform. Den skal testes ut i Sp-styrte kommuner.

Reformen vil blant annet omfatte politifolk, lærere og sykepleiere, sier Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim til NTB.

– Dette handler om at folk i førstelinja skal få mer mulighet til å forme sin egen arbeidshverdag og bruke mindre tid på rapportering, byråkrati og tellekanter, sier hun.

Ifølge Tvinnereim har en rekke partier allerede snust på den såkalte tillitsreformen.

– Men når krav om rapportering og slikt er innført, er det vanskelig å rulle tilbake, medgir hun.

Til sin partitime i Arendal torsdag hadde Senterpartiet invitert Utdanningsforbundet, politiet, sykepleiere og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) til å komme med råd om hvordan en slik reform bør se ut.

– Det vi ønsker å gjøre nå, er å kjøre en tillitsreformkampanje i kommuner der Senterpartiet har styringa, der vi faktisk kan gjøre noe konkret uten å vente på regjeringa. Dette er noe veldig mange fagfolk etterspør, sier Tvinnereim.

– Men er det ikke viktig å ha en viss kontroll med hvordan arbeid blir utført, særlig med tanke på samarbeid mellom etater?

– Det vi har gode erfaringer med, er å bruke trepartssamarbeidet på kommunenivå, der politikere, kommuneadministrasjonen og de ansatte setter seg sammen og finner ut hvordan de kan fjerne noe av det verste byråkratiet. Dette tror jeg kan være veldig effektivt, sier Tvinnereim.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS