LO: Vi tror på nye verktøy for å løse nye utfordringer

Debatt: Et nasjonalt senter for yrkesfag vil kunne bidra til økt kvalitet og bedre utnyttelse av ressursene som investeres.

Publisert Sist oppdatert

Thom Jambak i Utdanningsforbundet stiller i sitt innlegg 06. januar spørsmåltegn ved behovet for et nasjonalt senter for yrkesfag. LO mener den kommende utredningen vil hjelpe skeptikere til å se mulighetene før vi ser problemer.

Arbeidslivet endrer seg, og vi står foran utfordringer som krever mer av norsk fag- og yrkesopplæring og yrkesfaglige kvalifikasjoner og kompetanser enn noen gang tidligere. Vi skal gjennomføre et rettferdig grønt skifte i alle bransjer og sektorer samtidig som alt fra ekstremvær til en aldrende befolkning legger økt press på offentlige tjenester.

I sirkulær økonomi så vel som i utbygging av fornybare energikilder vil yrkesfaglig kompetanse på ulike utdanningsnivåer stå helt sentralt. Samtidig trenger vi at så mange som mulig deltar i arbeidslivet med meningsfylte oppgaver. Hvordan kan vi sikre at utviklingen av norsk fag- og yrkesopplæring vil svare ut disse behovene?

I dag har vi mange miljøer som jobber godt innenfor sine roller og rammer i fag- og yrkesopplæring, men det er for fragmentert. Ingen jobber med å se sammenhengen på tvers av bransjer og utdanningsnivåer – ingen har et helhetlig overblikk og kan bidra med forskning og utvikling. Det er det LO etterlyser.

Vårt utgangspunkt er et endret arbeidsliv og problemstillinger som reises bl.a i boken «Yrkesfagene under press» (Nyen/Hagen Tønder, Fafo 2014), sammen med forskningsserien «The changing nature and role of vocational education and training in Europe», særlig Future of VET i regi av Cedefop (2016-2020).

Frittstående og nasjonalt

Både LO, NHO og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (hvor også Utdanningsforbundet er representert) har sendt innspill til KD og den forestående utredningen. LO ser for seg et offentlig, frittstående nasjonalt senter som skal jobbe i skjæringspunktet mellom utdanning og arbeidsliv, og supplere bransjene, sektorene og aktørene i fag- og yrkesopplæringen på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå med kunnskap og forskning.

Senteret vil kunne bidra til å gi yrkesfaglig utdanning og kompetanse, på tvers av utdanningsnivåer, en mer langsiktig og tydelig utvikling for å sikre relevans, fornying, kvalitet og en bedre utnyttelse av ressurser som investeres.

Senteret er ikke tenkt å drive opplæring eller undervisning selv.

Udekket behov

Vi er heller ikke alene om interessen for et nasjonalt senter for yrkesfag. LO mottar mange innspill fra regionale fag- og yrkesopplæringsmiljøer om hvordan de ser for seg et framtidig senter. Det vitner om at flere føler på et udekket behov.

Ellers er LO enig i flere av utfordringene som Jambak trekker fram. Når det gjelder faget «Yrkesfaglig fordypning» er både Skolenes Landsforbund og LO med og jobber for bedre betingelser for at lærerne kan følge opp sine elever under praksis. Og misforholdet mellom tilbud og etterspørsel på læreplasser oppstår av mange sammensatte årsaker, noe Jambak sikkert også er klar over. Vi må alle jobbe lokalt der vi kan for å sikre at fylkeskommunene jobber strategisk og kontinuerlig med å rekruttere lærebedrifter til de skoleplassene Fylkestinget vedtar. I noen fag finnes også ledige læreplasser som venter på søkere. Dimensjonering av videregående skole er ingen lett sak.

Powered by Labrador CMS