«Hvis Utdanningsforbundet er for likelønn må vi samtidig si at dette betyr at noen får mindrelønnsutvikling»

Hvis Utdanningsforbundet er for likelønn må vi samtidig si at dette betyr at noen får mindrelønnsutvikling, selv om de får lønnsvekst og likelønn i forhold til sammenlignbare grupper.

Det er mye jeg lurer på etter å ha lest «Ny statistikk for kommunesektoren» på Utdanningsforbundets nettside (26. februar).

 

 

Hadde vi en «lærerstreik» i 2014 (dvs. kun for skole) eller var det vår streik, dvs. Utdanningsforbundets streik?

Var det bare de i kap. 4c som fikk forskjøvet virkningstidspunkt for lønnstillegg i 2014 pga. «lærerstreiken», eller alle KS-medlemmene, dvs. også de i kap. 4B?

Og hva betyr svakere lønnsvekst for kap. 4c? Kap 4B har vel noe lavere gjennomsnittslønn slik at tillegg i kroner kanskje for mange er høyere i 4C?

 

Statistikk kan brukes og misbrukes. Her opplever jeg at det som blir lagt fram ikke forteller hele sannheten.

Jeg støtter kampen for høyere lønn, også for skoleverket. Men det er viktig å få fram at hvis en vil prioritere noen med lavere lønn så vil vel noen med høyere lønn få mindrelønnsutvikling selv om kronetilleggene skulle være like og det er sikret lønnsvekst for alle?

Hvis Utdanningsforbundet er for likelønn må vi samtidig si at dette betyr at noen får mindrelønnsutvikling, selv om de får lønnsvekst og likelønn i forhold til sammenlignbare grupper.

Skal noen løftes får andre mindrelønnsutvikling.

 

Jeg tror at vi alle er enige om at det er uforståelig hvis ledere for større bedrifter i privat sektor klager over lønnstillegg på over 100.000,- fordi de har mindrelønnsutvikling i forhold til renholdere i bedriften som får 10.000,-?

Jeg bruker dette eksemplet for å sette det på spissen, for hvis vi vil være prinsipielle må vi bruke statistikk med fornuft. For mye fokus på mindrelønnsutvikling framfor fokus på lønnsvekst, lønnsnivå og likelønn, kan føre til at vi får flere interne kamper i stedet for felles kamp mot arbeidsgiver.

Hvis vi prioriterer lektorer kan adjunkter og andre lærergrupper i skoleverket få mindrelønnsutvikling. Vil vi heve barnehagelærere kan lærere i skoleverket få mindrelønnsutvikling.

 

Men dette er bare statistikk hvis vi er enige om krav og at resultatet og lønnsnivået er bra!

Jeg er styrer i barnehage og overført i kap. 3.4. Selv om statistikken viser at lederne her har fått større tillegg, har vi der også store ulike lønnsutfordringer. Forhandlingene er uten streikerett, og i framtida kan statistikken vise et annet resultat.

Jeg er for sentrale forhandlinger og streikerett, og skulle ønske vi var samlet for kravet om likelønn, lønnsutvikling og et høyere lønnsnivå for alle våre medlemsgrupper.

Selv om jeg nå er i kap. 3 vil jeg delta i eventuelt streikeuttak i 2016, ledere er viktige støttespillere.

 

  • Laila-Brith Josefsen er styrer i kommunal barnehage, og tidligere tillitsvalgt og forhandlingsleder for Unio på KS-området 2002-2003.
Powered by Labrador CMS