Høyre: – Budsjettet er riktig medisin

Budsjettet er riktig medisin til rett tid i en krevende situasjon med halverte oljepriser og stigende ledighet, sier Høyres finanspolitiske talsperson Svein Flåtten.

– Budsjettet vil skape flere trygge arbeidsplasser, på både kort og lang sikt. Det er viktig at de kortsiktige tiltakene ikke medfører en varig økning i offentlige utgifter. Derfor er regjeringens satsing på vedlikehold og rehabilitering av bygg og infrastruktur klok. Det er tiltak som virker fra neste år og som ikke medfører vesentlige varige utgiftsøkninger, sier  Flåtten.

Han ser også på regjeringens foreslåtte satsing på flere tiltaksplasser og bedriftsintern opplæring, næring og innovasjon som viktig.

– Ungdom rammes hardest av økende ledighet, og derfor presenterte også regjeringen i august en egen tiltakspakke mot ungdomsledighet, sier Flåtten.

Han advarer mot at flere arbeidsplasser vil gå tapt hvis et næringsliv som opplever dårligere lønnsomhet, skal få en høyere skatteregning.

Han mener også at regjeringens satsing på vei, jernbane og forskning –  den største noensinne, ifølge Flåtten, er godt nytt for den langsiktige omstillingen. (©NTB)

Powered by Labrador CMS