Regjeringa vil sette av 800 millionar kroner til oppfølging av fullføringsreforma.

Regjeringa vil sette av 800 millionar for at fleire skal fullføre vidaregåande skole

300 millionar skal gå til dei som har brukt opp retten sin.

Publisert Sist oppdatert

– Vi veit at mange uten fagbrev eller vitnemål slit med å få seg jobb. Derfor foreslår vi nå å bruke 800 millionar kroner som skal gå til konkrete tiltak for å gjere vidaregåande betre tilpassa den enkelte eleven slik at fleire består og fullfører, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å vidareføre eit tilskot på 304 millionar for at fleire utan lovfesta rett til opplæringa skal kunne fullføre vidaregåande opplæring.

Tilskotet legg til rette for å utvide retten til vidaregåande opplæring frå 2023, som foreslått i høyringsnotatet om ny opplæringslov.

Ni av ti skal fullføre

Tidlegare i år la regjeringa fram fullføringsreforma, den mest omfattande reforma av vidaregåande skole sidan 1990-talet. Den tar sikte på at ni av ti elevar skal fullføre vidaregåande opplæring.

I dag er det rundt ein av fem elevar som starter i vidaregåande som ikkje lykkast med å fullføre opplæringa i løpet av fem år.

Les også: Erna Solberg ber Støre bevare fullføringsreformen i skolen

Trappar opp fleire tilskot

Regjeringa foreslår òg 80 millionar kroner for å legge til rette for meir fleksible og tilpassa opplæringsløp i vidaregåande opplæring.

I statsbudsjettet for 2021 blei det etablert eit tilskot for å gi personar som allereie har studie- eller yrkeskompetanse, tilbod om å ta eit fagbrev. Budsjettforslaget for 2022 inneber at tilskotet blir trappa opp til 111,8 millionar kroner. Tilskotet legg til rette for å innføre ein rett til yrkesfagleg rekvalifisering frå 2023, i samband med ny opplæringslov.

Fullføringsreforma varslar at dei som ikkje får læreplass, skal få eit betre tilbod om å fullføre med fag- eller sveinebrev enn i dag. Tilskotet som legg til rette for eit betra tilbod, blir trappa opp til 256,5 mill. kroner i 2022.

– Regjeringa gir med dette eit tydeleg signal til alle om at det offentlege skal leggje til rette for at alle skal kunne fullføre og bestå vidaregående opplæring, seier Guri Melby i pressemeldinga.

Powered by Labrador CMS