- Elever med nedsatt funksjonsevne trenger at kvaliteten på spesialundervisningen heves, og at skolen får sterkere insentiver for å følge loven, sier styreleder i Unge funksjonshemmede Camilla Lyngen. Foto: Markus Søgård.

Unge funksjonshemmede vil beholde retten til spesialundervisning

Det vil være et feilsteg av regjeringen å fjerne den lovfestede retten til spesialundervisning, sier leder i Unge funksjonshemmede, Camilla Lyngen. Hun får støtte fra blant annet Barneombudet.

Publisert

– Det er en misforståelse at det å fjerne retten til spesialundervisning, vil gi elever med nedsatt funksjonsevne bedre undervisning. Det vil være et feilsteg av regjeringen å følge utvalgets anbefaling. Elever med nedsatt funksjonsevne trenger at kvaliteten på spesialundervisningen heves, og at skolen får sterkere insentiver for å følge loven, sier styreleder i Unge funksjonshemmede Camilla Lyngen i en pressemelding.

Denne uken mottok kunnskapsminister Jan Tore Sanner ekspertgruppens rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Utvalget peker på at over halvparten av elevene mottar spesialundervisning av ufaglærte.

– Unge funksjonshemmede er enige i utvalgets beskrivelse av virkeligheten. Vi har lenge advart om at denne elevgruppen ikke får oppfylt sine rettigheter, sier Lyngen.

Hun støtter forslaget om å sikre lærere økt kompetanse. Hun er også enig i at elever med behov for særskilt tilrettelegging skal ha rett til lærere med godkjent pedagogisk utdannelse.

– Dette er gode tiltak, som kan bidra til å oppfylle retten til spesialundervisning. Elevens rettighet til god spesialundervisning må nemlig styrkes, ikke svekkes. Forslaget om fjerne rettigheten til spesialundervisning vil få alvorlige konsekvenser. Å kjempe mot dette blir en av våre hovedsaker fremover, sier Lyngen.

 

Barneombudet vil beholde individuell rett til spesialundervisning

– Jeg er grunnleggende uenig i forslaget om at retten til spesialundervisning skal fjernes. Retten til spesialundervisning er ikke årsaken til at elevene ikke får den hjelpen de trenger, sier barneombud Anne Lindboe, til NTB.

Å fjerne individuelle rettigheter til spesialundervisning kan være i strid med barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste, påpeker hun.

 

Også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon går imot

– Fjernes retten til spesialundervisning er vi bekymret for at mellom 15 og 25 % av elevene i grunnskolen ikke får undervisning som er godt nok tilpasset deres læresituasjon, sier Berit Therese Larsen, fagpolitisk leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i en pressemelding. 

– Å fjerne en rett fordi systemet ikke fungerer er en merkelig løsning. Det er som å si at mange ikke får det de skal ha i helsevesenet, så da fjerner vi retten til helsehjelp, sier Larsen.

– Spesialundervisning må i størst mulig grad skje i klasserommet sammen med de andre elevene, gis av lærere som har kompetanse, og tilpasses den enkelte elevs behov. I tillegg må Kunnskapsministeren sikre at kommuner i større grad følger lovverket enn de gjør i dag, og sørge for god skoleledelse.  Det er grep som vil sikre elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS