En samla utdanningskomité i Oslo bystyre gikk imot byråd Inga Marte Thorkildsens opprinnelige høringssvar om retten til spesialundervisning. Foto: Philip Gabriel/Wikimedia Commons

Thorkildsen led nederlag om spesialpedagogikk i utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen i Oslo bystyre var ikke fornøyd med høringssvaret fra kommunen på forslaget om store endringer i spesialpedagogikken.

Publisert

En enstemmig komité ber derfor byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ettersende et tillegg til kommunens høringssvar på innstillinga fra en ekspertgruppe som ble leda av pedagogikkprofessor Thomas Nordahl. Med på vedtaket var også Thorkildsen partifelle, ordfører Marianne Borgen.

Tillegget

Slik lyder innstillinga fra komiteen:

«Bystyret ber byrådet ettersende et tillegg til Oslo kommunes høringssvar på «Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging» med følgende presisering:
Oslo kommune ønsker å utvikle et system som gir bedre og raskere hjelp til barn som strever eller har særlige behov. Dette må utvikles i samarbeid med fagfolk, barn og unge og deres familier. Oslo kommune ønsker at en individuell rettighet til spesialundervisning/særskilt oppfølging med spesialpedagogisk kompetanse beholdes i lovverket»

Les hele høringssvaret fra Oslo kommune her

I tillegget, som skal rettes til Kunnskapsdepartementet, blir det understreka at komiteen ønsker å beholde en individuell rett til spesialpedagogikk.

Byråden må også informere om at kommunen meiner et nytt system for å gi raskere hjelp til barn som strever, må utvikles i samarbeid med fagfolk, barn og deres foreldre. Vedtaket er signert 14. september.

 

Avvikle rettighet

Bakgrunnen for saka er Oslo kommunes opprinnelige høringssvar om innstillinga «Inkluderende fellesskap for barn og unge»

Her blir det blant anna foreslått å avvikle retten til spesialpedagogikk og store omlegginger av den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Mange høringsinstanser, inkludert som Barneombudet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Oslo Met – Storbyuniversitetet og Utdanningsforbundet, går imot forslaget. Også Arbeiderpartiet, som styrer Oslo sammen med Miljøpartiet de Grønne og SV, som Inga Marte Thorkildsen representerer, har gått mot dette.

 

Positivt fra Oslo

Men høringssvaret som Oslo kommune sendte i vår, er langt mer positivt. Her heter det blant anna at den individuelle retten skjermer skoler og barnehager fra et kritisk søkelys. Byrådsavdelinga for oppvekst og kunnskap bekrefter at byråd Inga Marte Thorkildsen deltok aktivt i utforminga av høringssvaret.

Også forslagene om å erstatte dagens pedagogisk-psykologiske tjeneste med et helhetlig pedagogisk støttesystem har fått kritikk. Men i Oslo kommunes høringssvar står det at dette vil kunne gi et mer fleksibelt system, bedre læring og bedre utnytting av ressursene.

– Flere barn vil kunne få hjelp, står det i svaret.

 

– Stor bedring

Dette har ansatte i PPT-tjenesten i Oslo reagert på, blant annet på Utdanningsnytt.no

Til Utdanning sier nå sier Kathe-Inger Lundahl, som er hovedtillitsvalgt for de organiserte i Samfunnsviterne i PP-tjenesten i Oslo, at hun meiner tillegget er en stor forbedring av det opprinnelige forslaget, og at det gir håp om å komme fram til bedre løsninger.

I høringssvaret ber også kommunen om å få være «en spydspiss i arbeidet med å prøve ut en ny helhetlig kommunal pedagogisk veiledningstjeneste i tråd med Nordahlutvalgets forslag.»

– Retningen utvalget ønsker å dreie innsatsen og ressursene i er i tråd med det verdi- og kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for byrådets oppvekst – og kunnskapspolitikk. Oslo kommune mener derfor at Oslo er svært godt egnet som arena for å teste ut et nytt pedagogisk støttesystem for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, heter det videre.

I innstillinga fra komiteen står det ingenting om dette er ønskelig eller mulig etter de tilføyelsene til høringssvaret som nå er gjort.

 

Powered by Labrador CMS