Rundt fire tusen elever går i spesialavdelinger

Nedgangen i spesialundervisning fortsetter. Men antall elever som på fast basis tas ut i egne spesialavdelinger, blir ikke mindre.

Publisert

Dette skoleåret får 7,9 prosent av elevene i grunnskolen spesialundervisning. Det viser de nyeste tallene fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Forrige skoleår fikk 8 prosent spesialundervisning. 

Spesialundervisning

Paragraf 5.1 i opplæringsloven lyder: «Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.»

Spesialundervisning innebærer alt fra noen få timer ekstra hjelp i året til et fulltids tilbud.

Over halvparten av elevene med spesialundervisning får under 190 timer i året.

Fra 2005 til 2011 gikk antallet elever med spesialundervisning kraftig opp til nesten 53.000 elever, og det har vært et politisk ønske å få ned andelen. Siden 2011 har andelen gått ned med 0,7 prosentpoeng, noe som betyr at over 3700 færre elever nå får spesialundervisning.

Les også: Disse 50 kommunene har mest spesialundervisning. 

Fokuset på å få ned spesialundervisningen har imidlertid ikke ført til nedgang i antall elever som tas ut av normalklassen til egne spesialavdelinger.

Bladet Utdanning brukte ett år på å grave fram historien til alle elevene som gikk i en slik spesialavdeling på 70-tallet. Fem av de 13 var døde, og mange fortalte om svært røffe liv. Saken var Utdannings mest leste i 2015.

Her kan du lese Jakten på X-klassen.

GSI-tallene viser at tusenvis av elever fortsatt tas ut av ordinære klasser. Mange av disse har omfattende diagnoser og utviklingshemminger. Men fortsatt tas også flere ut av ordinære klasser på grunn av atferdsproblematikk, slik som X-klasseelevene på 1970-tallet.

Flere tusen elever tas ut

I GSI er det tall for hvor mange elever som går i en «fast organisert avdeling for spesialundervisning». I slike spesialavdelinger har elevene sin faste tilhørighet. 

I 2012 avdekket bladet Utdanning at over 5000 elever var tatt ut av ordinære klasser og plassert i spesialavdelinger. Undersøkelsene viste også at myndighetene hadde dårlig oversikt over hvem disse elevene var og hva slags tilbud de får. 

– Segregering av elever har vært kjent, men at omfanget er så stort er rystende. Og ved ikke å registrere det skikkelig, kan myndighetene late som det ikke finnes, sa professor i psykologi og forskningsdirektør ved Senter for studier av problematferd, Terje Ogden, til Utdanning den gang.

Les saken fra 2012: Dobling i antall elever utenfor normalskolen. 

Siden GSI begynte å registrere elever i faste spesialavdelinger i 2012, har antallet ligget stabilt på rundt 4000 elever.

Feil i statistikken

I 2013 avdekket Utdanning at GSIs egne tall på faste spesialavdelinger inneholdt en rekke mangler, blant annet var flere rene spesialskoler ikke rapportert inn. 

Les saken fra 2013 om de tusen elevene som forsvant ut av statistikken: Elevene som forsvant.

Fra 2012 til 2014 var over 130 spesialavdelinger forsvunnet ut av statistikken.

Avdelingsdirektør på statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet, Kjetil Digre, forklarte til Utdanning i 2014 at årsaken kunne være nedleggelser og tidligere feilrapporteringer. 

– Vi kan heller ikke se bort fra at den oppmerksomheten som har vært på dette, kan føre til at skolene har endret praksis for faste avdelinger for spesialundervisning, skrev Digre i e-posten til Utdanning i 2014.

Ifølge årets GSI-tall er 3966 elever registrert i en fast spesialavdeling. 

 

Powered by Labrador CMS