– Kartleggingene som pedagogisk-psykologisk tjeneste gjør, er viktige for å få til god spesialundervisning, mener SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås. Arkivfoto: Marianne Ruud

Mona Fagerås vil bevare retten til spesialpedagogikk

SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås støtter ikke partifelle Inga Marte Thorkildsens ønsker om å gjøre Skole-Oslo til spydspiss for omdiskuterte omlegginger.

Publisert

– Jeg meiner vi må bevare barns individuelle rett til spesialundervisning, sier SVs representant i Stortingets utdanningskomité, Mona Fagerås.

Bakgrunnen er at SVs byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, vil ha Oslo som spydspiss og forsøkskommune for forslag Nordahl-utvalget kommer med. Utvalget kommer med forslag til omlegging av spesialundervisninga. Blant dem er å legge ned Pedagogisk-psykologisk tjeneste i sin nåværende form, og å ta bort den individuelle retten til spesialundervisning.

I går fortalte Utdanningsnytt.no at dette har møtt motbør. Forslaget fikk ikke støtte fra noen av medlemmene i utdanningskomiteen i Oslo bystyre, heller ikke fra SVs representant.

 

 

– PPTs kartlegginger er viktige

– Støtter du Thorkildsens ambisjon om å være spydspiss for endringene som utvalget foreslår?

– Ikke når det gjelder retten til spesialundervisning, og ikke alle omleggingene av pedagogisk-psykologisk tjeneste. Etter 17 år som lærer og rektor framstår det for meg som svært lite lurt å ta fra barn retten til spesialundervisning. Det strider mot det jeg står for. Disse barna trenger den retten, sier Fagerås, og fortsetter:

– Vi kan heller ikke klare oss uten grundige kartlegginger fra PPT. De er kjempeviktige for å få til god spesialundervisning. En eventuell omorganisering kan ikke gå ut over de faglige kartleggingene, slår Fagerås fast.

 

Flere kvalifiserte

– Samtidig må vi få mer hensiktsmessige måter å drive spesialpedagogikk på. Vi kan jo ikke ha det som nå, der ufaglærte assistenter står for en stor del av spesialundervisninga. Vi trenger et krafttak for flere faglærere i skolen, og vi trenger å styrke pedagogikken i den nye masterutdanninga i lærerutdanninga.

Så jeg heier på alle som vil gjøre dette på andre måter enn i dag, men med individuell rett og sakkyndige kartlegginger, sier Mona Fagerås.  

SV på Stortinget har ikke politisk behandlet forslagene fra Nordahl-utvalget.

– Det må vi naturligvis gjøre når regjeringa fremmer sine forslag i den varslede stortingsmeldinga, sier Mona Fagerås, som understreker at hun nå uttaler seg på egne vegne.

 

Powered by Labrador CMS