Arbeiderpartiet: Uaktuelt å fjerne retten til spesialundervisning

Arbeiderpartiet vil ikke være med på å fjerne elevers rett til spesialundervisning og ber regjeringen avklare hvor de står i saken så raskt som mulig.

Å fjerne retten til spesialundervisning er et av flere tiltak en ekspertgruppe mener vil bedre det spesialpedagogiske tilbudet. Regjeringen har sendt gruppens forslag på høring, og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) reagerer kraftig.

En gjennomgang av høringssvarene gjort av Utdanning viser at det er stor motstand mot å fjerne retten til individuell spesialundervisning.

– Å fjerne retten til spesialundervisning vil si det samme som at politikerne har gitt opp sårbare barn. Det vil være et gigantisk svik, sier leder Lilly Ann Elvestad i FFO.

Utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen (Ap) sier det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å støtte forslaget.

– For oss er det viktig at elevene som trenger spesialundervisning er trygge på at de har rett til den ekstra tilpassingen og undervisningen de trenger. Så lenge regjeringen ikke avklarer om de vil kutte retten til spesialundervisning tar det all oppmerksomhet fra de andre viktige debattene vi burde ha om Nordahlutvalgets forslag, som hvordan vi skal sikre elever bedre tilpasset opplæring og spesialundervisning, sier han.

Henriksen påpeker at saken gjelder elever som har ekstra behov for trygge og forutsigbare rammer.

Til sammen 50.000 norske skolebarn er avhengige av spesialundervisning i dag. Professor Thomas Nordahl, som ledet den regjeringsoppnevnte gruppen, vil legge om hele tilbudet. I en rapport kommer Nordahl med knusende kritikk av spesialundervisningen.

Svak undervisning

Ifølge rapporten foregår to tredeler av spesialundervisningen med ufaglærte assistenter, mens spesialpedagoger bruker 80 prosent av arbeidstiden til å gjøre sakkyndige vurderinger på kontorer, med lite nær kontakt med elever. I tillegg er det kun 40 prosent av elever med spesielle behov for en særskilt tilrettelegging, som får spesialundervisning i dag. Spesialundervisningen er et mislykket system, og den lovfestede retten til den type undervisning må vekk, lyder konklusjonen.

– Jeg forstår kritikken fra FFO, og at det å frata rettigheter alltid vil oppleves som et svik, men vi må se dette opp mot hva rettighetene bidrar til. Systemet har vi hatt i 42 år, og forskningen viser at det ikke fungerer. Da må vi gjøre noe, sier Nordahl til NTB.

Stigmatiserende system

Ifølge professoren kan spesialundervisningen til og med føre til negativ utvikling.

– Spesialundervisningen er sosialt stigmatiserende. Barn som får spesialundervisning, faller ut av fellesskapet og opplever seg som forskjellig fra andre. De risikerer å utvikle en identitet som gir et dårlig selvbilde, sier han.

Nordahl ønsker mer tillit til at skoleledere er i stand til å disponere ressursene på en god måte, at fagfolk flyttes nærmere elevene og at hver skole skal forplikte seg til et eget støttesystem for barn som trenger retningskurs.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier regjeringen ikke har tatt stilling til forslaget fra Nordahl-utvalget, men sier seg enig i at systemet ikke fungerer godt nok. Høsten 2019 vil Sanner komme med en stortingsmelding om blant annet det nevnte forslaget.

– I dag får mange barn hjelp altfor sent, og mange får den av ufaglærte. Dersom vi skal endre dagens system, er det for å kunne gi barna bedre hjelp raskere. Vi ønsker mer kompetanse der barna er, sier han i en epost til NTB.

Budskap til Sanner

Elvestad i FFO er enig i at spesialundervisningen ikke fungerer godt nok, men legger til:

– Jeg ser ikke hvordan det å fjerne retten til spesialundervisning vil løse problemet. Og begrunnelsen for forslaget er svært lite faglig. Først og fremst begrunnes det i at det sparer ressurser. Det er ikke godt nok når sårbare barn trenger rettsvern i bunn, sier hun.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS