Dagens skole kan skape nye «X-klasse-elever»

– Dagens higen etter høye faglige resultater fremmer ikke en god skole for alle barn. Vi må passe oss så vi ikke får nye «X-klasse-elever», sier Terje Ogden.

Publisert

Atferdsforsker Terje Ogden var selv ferdigutdannet lærer tidlig på 1970-tallet. Han har lest Utdannings reportasje om guttene i X-klassen.

 

Lærere er autoritetstro

– Tankegangen den gang var at de ødela for andre, så for å skåne de andre ble de tatt ut av normalklassen og plassert for seg selv. De var gitt opp i utgangspunktet. Fokuset på at de skulle få en god opplæring, var nærmest fraværende. En ønsket ikke så mye oppmerksomhet rundt praksisen. Det var en veldig dårlig løsning, sier Ogden.

Hvordan bør det være?

– En bør satse penger og kompetanse på elever som trenger det, også utagerende elever. Gi dem de støttetiltak som trengs, men ikke stenge dem ute fra det gode selskap. Fokuset må over på den psykososiale utviklingen, det er ikke bare fag som teller.

– En undersøkelse viser at lærere er lojale mot det som blir bestemt. Bør lærere protestere mer?

– Norske lærere er autoritetstro. De har liten mulighet til å opponere, og de få som gjør det, får føle hvor mye det koster av tid og krefter. De er plikttro mot fagplanene, det er det som teller.

 

– Sluttet å skulke

Idealistiske bevegelser etablerte etter hvert alternative skoler, slik som Sollerudstranda i Oslo og Skole- og miljøsenteret i Halden.

– Det virket som elever som kom til disse skolene, trivdes bedre enn de som gikk i hjelpeklasser. De sluttet blant annet å skulke. Det som er vanskelig med slike homogene grupper, er at elevene ikke er vant til å omgås alle typer elever. Skal en fungere bra i samfunnet, må en lærer seg å samhandle med alle.

Hvordan tror du det kommer til å bli i framtiden?

– Jeg er forsiktig optimist. Både utredningen fra Djupedal-utvalget som kom i mai og rapporten fra Ludvigsen-utvalget om framtidens skole tyder på at det er håp for den norske skolen.

– Vil det ikke være god samfunnsøkonomi i å gi flest mulig en god oppvekst og skolegang?

– Det er vel alle enig i, men det går ikke ut over skolebudsjettet hvis du blir uføretrygdet i fremtiden.

 

Powered by Labrador CMS