Risikoen for at en overgriper begår nye seksuelle overgrep etter sonet straff, er absolutt til stede. Ill.foto: Erik M. Sundt.

«Det er skremmende å lese i Utdanning 1/2018, at loven ennå ikke er endret: Overgrepsdømte lærere kan fremdeles jobbe i videregående skoler.»

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner må ta grep for å endre loven, slik at lærere som er dømt for seksuelle overgrep mot barn og unge, ikke får jobbe i videregående. Lovendringen må være tilbakevirkende.

Undertegnede er barnehagelærere med mange års erfaring fra barnehage og grunnskole. I tillegg er vi mødre til ungdom i videregående skole. Her vi bor, må vi sende våre barn til fastlandet for å gå på videregående. Som femtenåringer må de bo på hybel og klare seg selv i sin nye tilværelse.

Som foreldre er det mangt å bekymre seg over, og bekymringen blir ikke mindre etter å ha lest artiklene i Utdanning 21/2016 relatert til seksuelle overgrep mot barn og unge i barnehage og skole.

Særlig artikkelen om læreren som uforstyrret misbrukte barn og unge i 35 år, har rystet oss langt inn i hjerterota. Den beskriver historien til de som ble misbrukt, til overgriperen, til foreldrene til de misbrukte og til de som hadde ansvar for å gripe inn, både rektorer, politi, kollegaer og andre.

Det er så skremmende at det er til å miste nattesøvnen av.

Gjennom alle artiklene er det én setning som biter seg fast, og som virker så feil at vi ennå sitter her og lurer på hvordan dette kan være riktig:

«Ifølge reglene for skoleansatte kan videregående skoler ansette personer som er tidligere dømt for overgrep. Dette gjelder ikke ansettelser på barnehage- eller grunnskolenivå, men i et høringsbrev av 2014 anså departementet at elever i videregående skole i større grad kan beskytte seg mot eventuelle overgrep enn elever i grunnskolen».

I videregående skole er mange 15 år når de begynner på første trinn. De er barn ifølge norsk lov.

Pål Grøndahl, psykolog hos SIFER, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, sier at han ikke tror skolesystemet er robust og årvåkent nok til å forhindre overgrep. (Utdanningsnytt.no 1. desember 2016)

De som har vedtatt denne loven, kan ikke ha innsikt i hvordan overgripere nærmer seg sine ofre, og ikke i hvordan misbrukte barn og unge kan leve med sin skam i skjul et helt liv uten å røpe den minste lille detalj.

Overgripere er usedvanlig gode til å påføre sitt offer skam, skyldfølelse og redsel som gjør at de tier.

Vi vil berømme Utdanning/Utdanningsnytt.no, og ikke minst journalist Sonja Holterman, for grundig og over tid å ha satt søkelyset på overgrep i barnehager og skoler.

 

"Overgrepsdømte lærere kan fremdeles jobbe i videregående skoler."

 

I over ett år har redaksjonen rettet et skarpt søkelys på problemet. Da er det skremmende å lese i Utdanning 1/2018 at loven ennå ikke er endret.

Overgrepsdømte lærere kan fremdeles jobbe i videregående skoler.

Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen slår seg tydeligvis til ro med at det er strengt nok at lærerne må levere politiattest.

Dette sier han vel vitende om at mens han sitter på gjerdet, begås det stadig nye overgrep.

Vi setter vår lit til at den nye kunnskapsministeren Jan Tore Sanner tar raske grep for å få endret loven slik at lærere som har vært dømt for seksuelle overgrep mot barn og unge, ikke får jobbe i videregående skole.

 

"Dette er ikke å diskriminere, det er å beskytte. For hvem beskyttes av gjeldende lovtekst? Overgriper, og kun overgriper."

 

Det forutsettes også at lovendringen er tilbakevirkende, slik at overgrepsdømte som i dag jobber i videregående skole må omplasseres til en jobb der de ikke har med barn og unge å gjøre. Da holder det ikke å omplassere dem til en kontorjobb på skolen.

Dette er ikke å diskriminere, det er å beskytte. For hvem beskyttes av gjeldende lovtekst? Overgriper, og kun overgriper.

Risikoen for at en overgriper begår nye seksuelle overgrep etter sonet straff, er absolutt til stede. Psykolog Grøndahl sier at det ikke har latt seg dokumentere at terapi for overgripere har ønsket effekt. (Utdanningsnytt.no 1. desember 2016)

Som ansatte i barnehage og skole har vi et stort ansvar for å sørge for at overgrep ikke skal skje. Det gjelder ikke bare rektorer og styrere, men alle ansatte.

Vi har en klar plikt til å melde fra om det vi ser, og til å stoppe det.

 

"Vår lojalitet skal alltid ligge hos eleven!"

 

De som ansetter lærere og engasjerer vikarer, bør ikke bare sikre at politiattest blir levert, men de må aktivt ringe referanser.

Vi tar som en selvfølge at det ikke finnes noen i norsk skolevesen som vil ansette en overgrepsdømt lærer i videregående skole. Det må man ikke gjøre, uansett hvor lovlig det er. Vi har alle et ansvar.

Du skal ikke tåle så inderlig vel ... Vår lojalitet skal alltid ligge hos eleven!

 

  • Beathe Jenssen og Edith Nybakk, barnehagelærere og mødre

 

 

 

Powered by Labrador CMS