Regjeringen piffer opp seksualundervisningen

Fornyede læreplaner, tydeliggjøring av barnehagers ansvar og virkelighetstilpasning i skolen. Det er tiltak de blågrønne varsler mot seksuell trakassering.

– Metoo har i aller høyeste grad illustrert hvorfor det er viktig at seksualundervisningen i skolen blir bedre. Ikke minst hvor viktig det er å gi elevene mer bevissthet om egne og andres grenser, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet (H) til NTB.

Mens metoo-debatten raste i vinter, snekret Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sammen en ny regjeringsplattform. Der heter at det man skal:

  • Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.
  • Bedre seksualundervisningen i grunnskolen.
  • Forebygge seksuell trakassering i skolen.

Regjeringen er nå i gang med den konkrete oppfølgingen av tiltakene.

Folkehelse og livsmestring

I plattformen heter det at barn, unge og voksne trenger kunnskap og trygghet for å ta selvstendige valg om egen kropp og seksualitet. En rapport fersk fra   Barneombudet avdekket at flere barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep, sier de hadde trengt bedre seksualundervisning og mer kunnskap, ifølge Sjøberg.

– Én av utfordringene er at skolen ikke har vært godt nok tilpasset den virkeligheten de unge lever i, selv om det er viktig å si at mange skoler gjør dette på en god måte i dag, sier hun.

– Vi har et felles ansvar for å gjøre skolen til en trygg arena.

Konkret er regjeringen derfor i gang med fornyelse av alle lærerplanene i skolen.

– Der vil seksualundervisning være et bredt tema som inkluderes i flere av skolefagene gjennom temaet «folkehelse og livsmestring». Her blir seksualitet og kjønn ett av de viktige temaene, for eksempel hvordan man kan sette egne grenser og respektere andres, sier Sjøberg.

Gratis prevensjon

Det er også kommet forsterkede krav til barnehagene om å ta opp seksualitet og grensesetting. Opptrappingsplanen mot vold og overgrep har tydeliggjort barnehagenes ansvar.

– Den nye rammeplanen, som trådte i kraft 1. august i fjor, er derfor tydeligere på personalets plikter og oppgaver når det gjelder temaer som angår overgrep, sier Sjøberg.

I Jeløya-plattformen forplikter regjeringen seg blant annet til å sikre gode undervisningsopplegg i barnehage og skole, slik at barn og unge har kunnskapen, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg.

Samtidig skal det legges vekt på å prioritere veiledning og bedre tilgjengelighet til prevensjon for å redusere antallet uønskede svangerskap.  Ett moment her er at regjeringen skal vurdere å utvide tilbudet om gratis prevensjon.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS