SFO-ledere og ansatte har god kjennskap til rammeplanen

95,5 prosent av SFO-lederne oppgir at de kjenner rammeplanen godt, mens 67 prosent av de ansatte sier det samme.

Publisert Sist oppdatert

Seks prosent av de ansatte sier at de ikke har hørt om rammeplanen, slår en rapport fra Udir fast. Rapporten er utarbeidet for Utdanningsdirektoratet av NTNU Sammfunnsforskning, NIFU og Stockholms Universitet.

I den nye rammeplanen for SFO lister regjeringen opp retningslinjer for matservering og tilbud av aktiviteter. Men det stilles ingen krav til ansattes kompetanse.

De tre områdene som det jobbes mest med er trygghet, omsorg og trivsel; lek og fysisk aktivitet og bevegelsesglede.

Nesten 70 prosent av SFO-lederne mener at rammeplanen er en god støtte i arbeidet. Samtidig slår forskerne bak rapporten fast at det er interessant å se at over 80 prosent oppgir at rammeplanen viderefører det de drev med før. Drøyt hver femte sier at den går på tvers av arbeidet som ble gjort tidligere. Nasjonal rammeplan for SFO ble innført i august 2021.

7 av 10 SFO-ledere oppgir at de kjenner Utdanningsdirektoratets verktøy og støttemateriell godt. Nesten 26 prosent oppgir at de har hørt om det, mens drøyt 5 prosent sier at de ikke kjenner til det.

Under 20 prosent av de ansatte oppgir at arbeidet med rammeplanen for SFO er koblet til skolens arbeid med LK20. 20 prosent av de ansatte oppgir at det har vært samarbeid med skolen på andre områder, uten at det er spesifisert at det dreier seg om rammeplanen.

Om lag 70 prosent av lederne og nesten 60 prosent av de ansatte oppgir at koronapandemien har forsinket innføringen av rammeplanen. I tillegg trekkes peker de på at mangel på tid og bemanning er et hinder for arbeidet.

LES: Her får barnehagebarna tre måneders tilvenning på SFO før skolestart

Powered by Labrador CMS