Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

Sp vil gjøre det obligatorisk for alle ungdomsskoler å tilby arbeidslivsfag

Senterpartiet mener at dersom alle elever i ungdomsskolen får muligheten til å velge arbeidslivsfag, vil det øke søkningen til yrkesfagene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker å gjøre skole mer praktisk og aktiv, for å ha like mye rom for både praktiske som teoretiske ferdigheter. Arbeidslivsfag var en viktig seier for Senterpartiet, da dette kom som et valgfag i ungdomsskolen. Dessverre ser vi at ikke alle elever får tilbudet om faget, for eksempel i Oslo, og det vil vi å gjøre noe med, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand.

I slutten av februar uke la hun og flere representanter fra Sp frem et forslag i Stortinget om å endre opplæringsloven slik at alle elever i ungdomsskolen får mulighet til å velge arbeidslivsfag.

De ber også regjeringen sørge for gode veiledninger for utarbeidelse av lokale læreplaner i faget, og at de kommer tilbake til Stortinget med forslag til hvordan elevene på ungdomstrinnet kan få økte valgmuligheter og en større andel praktiske og estetiske fag på timeplanen.

Les også: NHO vil at elever på ungdomstrinnet skal ha et obligatorisk yrkesfag

Tiår med satsinger

Øivind Kro Baisgård (14) er en av mange ungdomsskoleelever som etterlyser mer praktisk undervisning. I en stor reportasje på Utdanningsnytt fortalte han om hvordan han opplever skolehverdagen. Øivind er skoleflink, men han er lei. Han kjeder seg ofte i timene og skulle ønske at han kunne få mer praktiske utfordringer - gjerne som også ga han muligheten til å mekke og skru på skolen.

I løpet av det siste tiåret har det vært flere satsinger på ungdomstrinnet som har hatt som mål å gjøre undervisningen mer praktisk - samt øke motivasjonen blant elevene.

  • I 2012 gjeninnførte daværende kunnskaps- minister Kristin Halvorsen valgfagene i ungdomsskolen.
  • Samme år gikk startskuddet for satsingen Ungdomstrinn i Utvikling (UiU).
  • Skoleåret 2015/16 ble arbeidslivsfag et fast tilbud.
  • 2019 lanserte Høyre-regjeringen et nytt valgfag: Praktisk håndverksfag.

Men ifølge Elevundersøkelsen daler motivasjonen fortsatt.

– Ikke ansett som like viktige

Arbeidslivsfag ble innført som permanent fag i ungdomsskolen 2015/2016, etter en prøveordning over noen år.

Faget, som er et alternativ til fremmedspråk eller språklig fordypning, skal gi elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring, og skal knyttes til arbeidsoppgaver fra de åtte yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

Men ifølge forskriftene til opplæringsloven er det valgfritt om skolene skal tilby faget. Det er denne forskriften Senterpartiet ønsker å endre.

«Forslagsstillerne mener dette signaliserer at praktiske fag ikke er ansett som like viktige som de teoretiske. I praksis fører dette til at svært mange av elevene er arbeidslivsfag ikke et alternativ, og at valgmuligheten er begrenset til kun et valg mellom et nytt fremmedspråk eller fordypning i norsk/samisk, matematikk eller engelsk», heter det i Senterpartiets forslag.

Les også: LO vil ha slutt på nedvurderingen av praktisk kompetanse

Bedre rekrutteringen til yrkesfag

NOVA, Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring, fulgte prosjektet med utprøving av arbeidslivfaget i skolen fra 2010 fram til våren 2013.

Deres undersøkelser viste at faget ble tatt svært godt imot av både lærere, elever og foreldre. 8 av 10 elever oppga at de var fornøyd med faget.

Senterpartiet mener at å tilby faget til flere ungdommer vil kunne bidra til at flere også søker seg til yrkesfag i videregående.

Som et del av representantforslaget heter det også at man må sikre videre- og etterutdanning av lærerne som skal undervise i arbeidslivsfaget.

– Senterpartiet har tatt til orde for etter- og videreutdanning av flere lærere og innen flere fag enn regjeringa har prioritert de siste åra. Å åpne for at flere av de lærerne som ønsker seg faglig påfyll faktisk får det, vil hjelpe. I tillegg mener vi det viktig med lokale tilpasninger og løsninger, der man noen steder får inn yrkesfaglærere og andre godt kvalifisert personell som kan gi god oppfølging i faget, sier Marit Knutsdatter Strand.

Trengs utstyr

– Mange lærere har også pekt på at skolene mangler egnede rom og utstyr. Hvordan skal dette løses?

– Noen gir undervisningen på skolen, andre samarbeider med næringsliv og virksomheter i nærheten. Senterpartiet foreslår hvert år å styrke kommuneøkonomien slik at det er rom for å ansette flere lærere og investere i nødvendig utstyr, ut ifra lokale behov. Men dessverre har det ikke vært flertall i Stortinget for å sikre en like stor økning i kommuneramma som Senterpartiet har ønsket.

Knutsdatter Strand vil også gjerne har på plass et bedre samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående skoler.

– Formålet med faget er jo nettopp å gjøre elevene bedre rustet til videregående og mulig yrkesfaglig utdanning. Samtidig er motivasjon i andre fag også tjent med at man får oppleve praktisk mestring, og slik sett vil grunnlaget fra ungdomsskolen bli styrket for alle elever uavhengig videre utdanningsvalg, sier hun.

Powered by Labrador CMS