– Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig, mener kunnskapsministeren. Nå foreslår han å bruke 15 millioner på nytt pilotprosjekt. Foto: Werner Juvik

Sanner: For dårlig spesialundervisning på skolene

Dagens spesialundervisning er for dårlig, mener regjeringen, og gir 15 millioner kroner til et nytt prosjekt for raskere hjelp og bedre tilpasset undervisning.

Publisert

– Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig. For mange får hjelp altfor sent, og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte. En av tre elever blir tatt ut av klasserommet for å få spesialundervising. Det kan ikke fortsette, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I revidert nasjonalbudsjett foreslår han og regjeringen å bruke 15 millioner til pilotprosjekt for å få kunnskap om hvordan barn kan få bedre tilpasset opplæring og raskere hjelp.

Sanner varsler samtidig at regjeringen til høsten vil legge fram en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

 

Undervises av ufaglærte

I april i fjor la Nordahl-utvalget frem sin rapport om tilstanden for spesialundervisning i norske skoler. 

Rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge anslår at mellom 15 – 25 prosent av alle barn har behov for et tilrettelagt pedagogisk undervisning. Men dagens system gir kun hjelp til et mindretall av disse, og annethvert barn som får spesialundervisning får det av ufaglærte. Og spesialpedagogene brukes heller ikke som de skal. 

– Om lag 20 prosent av de timene som er satt av til spesialopplæring, blir brukt på andre ting. Ofte er det sånn at spesialpedagogene må ta vikartimer når noen er syke. Eller de må undervise hele klassen, inklusive elever som egentlig skulle hatt individuell undervisning, når faglærer er borte, sa utvalgsleder og forsker Thomas Nordahl til Utdanning i desember i fjor. 

 

Debatt om enkeltvedtak

I Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) ble det i forrige skoleår innrapportert nesten 9 millioner avholdte timer spesialundervisning og ekstra språkopplæring. 6,7 millioner timer av disse ble gitt etter enkeltvedtak. Et av forslagene fra utvalget var å fjerne retten til enkeltvedtak i spesialundervisning. 

Det er ikke Marit Uthus, førsteamanuensis ved lærerutdanningen ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet, NTNU enig i. I sin doktorgrad fra 2014 dybdeintervjuet hun 11 spesialpedagoger. 

– Jeg er meget skeptisk til det. Man bør styrke spesialundervisningen. Det bør fortsatt være slik at uavhengige systemer avgjør hva elevene trenger, uavhengig av hva det koster. Tanken om at spesial-undervisning står i veien for integrering, er også helt feil. God spesialundervisning øker sjansene for god inkludering der det er mulig. Men en må huske at for noen elever kan det å være i en fast tilrettelagt gruppe være den beste undervisningen, har Uthus tidligere uttalt til Utdanning.

 

(©NTB)/Utdanning

Powered by Labrador CMS