Kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Tilbakegang på PISA i lesing og naturfag

PISA-resultatene ble i dag lagt frem. Norske 15-åringer har blitt testet, og har en tilbakegang i lesing og naturfag.

Publisert Sist oppdatert

Særlig sliter guttene med lesing, viser en ny PISA-undersøkelse. Hver fjerde gutt ligger under kritisk grense for å kunne delta i jobb og videre utdanning.

– Nei, jeg er ikke fornøyd, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Kunnskapsministeren vil ha kunnskap om hvordan elevene gjør det på skolen, men han er ikke fornøyd med årets resultat.

– Vi har høyere ambisjoner. Aller mest bekymret er jeg for dem som scorer lavest. Vi må jobbe sammen for å løfte disse elevene. Vi, lærere og kommunene, sier Sanner.

Nærmere 6000 norske elever deltok i PISA 2018. Hovedområdet for denne studien var lesing.

– Lesevanene er i endring. Blant annet så leser de unge mindre lange tekster. De leser mer på skjerm. Dette mener jeg er bekymringsverdig. Jeg vil ha mer kunnskaper om hvordan skjermbruk virker inn på lesing, sier Sanner.

Over snittet

PISA (Programme for International Student Assessment)

PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen gir også informasjon om andre forhold ved skolen, som elevenes interesser, holdninger og deres oppfatninger av undervisning og læringsmiljø. Resultater sammenliknes på tvers av land og over tid.

Undersøkelsen er anonym og basert på et tilfeldig trukket utvalg elever. Det betyr at PISA kan gi kunnskap om norske elever samlet, men kan ikke si noe om hver enkelt

Norske elever ligger fremdeles over OECD-snittet, men sammenlignet med 2015 presterer elevene svakere i lesing og naturfag, viser den nye PISA-undersøkelsen som ble lagt fram tirsdag.

Den internasjonale PISA-undersøkelsen kartlegger 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag og gjennomføres hvert tredje år.

– Åpenhet om resultater i skolen er viktig. Jeg skulle gjerne sett at PISA-resultatene var mer positive, og er særlig bekymret for elevene som presterer på de laveste nivåene. Regjeringen har satt i gang flere tiltak for tidlig innsats og for å løfte alle elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Jentene best

– For første gang presterer jentene bedre enn guttene i alle fag som måles, sier Sanner.

Resultatene viser at de norske elevene presterer over OECD-gjennomsnittet i lesing og matematikk, og likt med OECD-snittet i naturfag. Sett over tid er det stabile resultater i alle de tre fagområdene, men prestasjonene har falt i naturfag og lesing sammenlignet med forrige undersøkelse i 2015. I matematikk er det ingen endring fra 2015.

Særlig bekymrer Sanner seg for guttenes leseprestasjoner. 26 prosent av guttene er på de laveste nivåene i lesing, mens dette gjelder 12 prosent av jentene. Til sammenligning var 21 prosent av guttene og 9 prosent av jentene på disse nivåene i 2015.

– Det er alvorlig at hver fjerde gutt sliter så mye med lesing at de ligger under det OECD omtaler som en kritisk grense for å kunne delta i videre utdanning og jobb, sier Sanner.

Powered by Labrador CMS