«Det er ingen signaler om at pensjonsoppgjøret blir bedre i år enn i fjor»

Vi nærmer oss tiden for et nytt pensjonsoppgjør. Før oppgjøret får hovedsammenslutningene drøfte rammen for oppgjøret med regjeringen, men det er ingen signaler om at pensjonsoppgjøret blir bedre i år enn i fjor.

Det hadde vært en enkel sak for regjeringen å tilleggsbevilge de nødvendige midler for å hindre en ny reallønnsnedgang for pensjonistene. Siden årslønnsrammen for frontfagene ble 2,4 %, og denne rammen blir retningsgivende for resten av privat sektor og den offentlige sektor, betyr det at det ikke blir gitt noen reallønnsøkning for noen deler av næringslivet i år. Forventet prisstigning er ca. 2,5 %.

For pensjonistene er situasjonen en helt annen. Vi kan forvente 2,4 % minus 0,75 %, altså ca. 1,65 %. Det betyr en reallønnsnedgang igjen. I snitt vil det bety ca. 1500 kr. pr. pensjonist i manglende kompensasjon for prisstigningen.

Hver pensjonist måtte i snitt hatt 1500 kr. mer i tillegg både i fjor og i år for å opprettholde kjøpekraften. Det er viktig å merke seg at de 1500 kr. vi fikk for lite i fjor, vil virke hvert år så lenge du er pensjonist. I år vil det til sammen utgjøre ca. kr. 3000 pr pensjonist pr. år så lenge du lever. Hvis det samme skjer også neste år, vil beløpet ha akkumulert til kr. 4500 pr. år i alle år du har igjen. Fra og med neste år og 10 år fram i tid, vil hver pensjonist i snitt tape minst 45.000 kr. Finansdepartementet vet selvsagt at dette er mye penger, men det vet sannelig pensjonistene også. De som har bygd vår velferd, skal nå straffes med en betydelig reduksjon i de pensjonene de har slitt et helt liv for. Tapet øker for hvert pensjonsoppgjør, og pensjonistene fortviler.

Pensjonistene mistet forhandlingsretten ved pensjonsforliket i 2011. Vi har ingen sanksjonsmuligheter, og ingen av de etablerte partiene ønsker å tale vår sak. Pensjonistene har bare ett våpen, og det er stemmeseddelen. Norge har snart en million pensjonister, og hvis pensjonistene er villig til å organisere seg og bruke stemmeseddelen, kan vi få en makt som hindrer utarming av landets pensjonister. Både den forrige regjeringen og dagens er enig om en ting: Hvis noen skal flås, er det pensjonistene.

Vi må sette vår lit til at Unio og andre hovedsammenslutninger i årets drøftinger sier regjeringen noen Pauli ord om alvoret i situasjonen. Følgene av pensjonsforliket er i ferd med å bli en katastrofe for landets pensjonister.

Harald Alsvik er pensjonistmedlem i UtdanningsforbundetAust-Agder

Powered by Labrador CMS