Åpner tilsyn mot Utdanningsetaten i Oslo

Statsforvalteren i Oslo og Viken åpner denne uken tilsyn mot Utdanningsetaten i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Tilsynet skjer, ifølge Dagbladet, etter måneder med uro. I september i fjor ble det kjent at åtte personer i seksjonen Læringsmiljøteamet, sluttet i protest mot ledelsen.

Men Utdanningsetaten i Oslo presiserer overfor Utdanningsnytt at det er ingen sammenheng mellom oppsigelsene eller omorganiseringen og tilsynet fra Statsforvalteren.

«Oslo kommune (Utdanningsetaten og Uranienborg skole) og Indre Østfold kommune er pilot for et tilsyn om internkontroll og skolemiljø. Det vil si at Statsforvalteren prøver ut om tilsynsopplegget fungerer før det blir et felles nasjonalt tilsyn på området», heter det i uttalelsen fra etaten.

Rapport i mai

I dette tilsynet ser Statsforvalteren nærmere på om:

  • alle som arbeider ved skolen oppfyller varslingsplikten ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø
  • skolen og skoleeier oppfyller undersøkelsesplikten ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

«Utdanningsetaten har ønsket et slikt tilsyn velkommen. Vi var i møte med Statsforvalteren høsten 2020 hvor dette ble diskutert, og var positive til å være pilot og få et tilsyn knyttet til forsvarlig system (nå internkontroll), noe byrådsavdelingen også støttet.»

Foreløpig rapport er ventet i alutten av april, mens den endelige rapporten er ventet en måned senere.

– Nå må vi til bunns i om Oslo kommune gjør jobben sin som skoleeier, og om elevene får den undervisningen de har krav på etter loven, sier utdanning- og kulturpolitisk talsperson i Oslo Høyre Mehmet Kaan Inan (H).

Til avisa sier han at det er bra at man nå skal undersøke om resultatet av byrådets skolepolitikk gir elevene det de har krav på etter opplæringsloven.

– Det var på tide. I ei tid med masseoppsigelser, at viktige støttefunksjoner og nøkkelpersoner forsvinner, så må vi finne ut av hvordan dette påvirker barn og unge i Oslo, sier han.

Politisk ansvarlig for etaten er SVs Inga Marte Thorkildsen. I oktober fikk hun kraftig kritikk etter lønnshopp blant direktører i Utdanningsetaten.

Saken er oppdatert 14:24 med uttalelse fra Utdanningsetaten i Oslo. Red.

Powered by Labrador CMS