Timer med spesialundervisning forsvinner uten å bli erstatta. 5,1 prosent av yrkesfagelevene i Oslo får spesialundervisning. Ill. foto: Erik M. Sundt

Ingen plan for å erstatte tapt spesialundervisning

13 av 30 timer spesialundervisning ble avlyst. Skolen hadde ingen planer for hvordan timene skulle tas igjen.

Publisert

 

Dette kommer fram i rapporten «Spesialundervisning i videregående skole», utført av Kommunerevisjonen i Oslo. Ved en av de videregående skolene i Oslo som ble undersøkt i skoleåret 2017-18, skulle Kommunerevisjonen observere 30 timer spesialpedagogikk.

Men 13 av timene var avlyst. Skolen hadde ikke oversikt over om dette skyldtes eksamen, aktivitetsdag, lærersjukdom eller andre grunner. Skolen hadde heller ingen oversikt over hvordan timene skulle tas igjen.

 

Manglet oversikt over hvorvidt timene ble gjennomført

I rapporten settes dette i sammenheng: Mangler systematikken i å registre årsaken til at timer ikke blir holdt, er det ikke lett å lage planer for å ta dem igjen. 

Dårlig oversikt over om timene med spesialundervisning i det hele tatt ble holdt, og manglende planer for å erstatte timer, er et viktig punkt i kritikken i rapporten.

 

Les også: Elever får ikke det de har krav på – spesialpedagoger opplever jevnlig lovbrudd

Et anna område rapporten tar opp, er skolenes rutiner for å legge til rette for samarbeid mellom skole, elev og foreldre, og dokumentasjon av dette.

Eksempel på dette er eleven som ønsket spesialpedagogisk hjelp i klasserommet, ikke ei i lita gruppe eller aleine med lærer. Dette ønsket ble ikke fulgt. Men det finnes ikke dokumenter som forklarer hvorfor ønsket ikke ble etterkommet.

 

Høyre: – Avdekker svake rutiner

– Rapporten skaper usikkerhet om de som skal få spesialundervisning, får det i det omfanget og den kvaliteten de bør ha det. Den viser også svake rutiner for samarbeid mellom skole, elev og foreldre, og for dokumentasjon, sier leder for kontrollutvalget i Oslo bystyre Ola Kvisgaard, Høyre.

Kvisgaard forteller at når kontrollutvalget ba om denne rapporten, var det fordi en tidligere rapport viste de samme svakhetene ved spesialundervisninga i grunnskolen.

– Hva kan et kommunestyre gjøre med det?

– Utdanningsetaten har alt kommet med tiltak. Utdanningsetaten i Oslo er Norges største kommunale etat. Dette kommer de til å ordne opp i, sier Ola Kvisgaard.

Utdanningsetaten sier i sin kommentar blant anna at de vil gå igjennom reglene for å registrere og erstatte tapte timer med spesialundervisning. Ei arbeidsgruppe blir satt ned for å gå gjennom forholdene som rapporten kritiserer.

 

Unge funksjonshemmede: – Haster med et realt løft

Foreningen Unge Funksjonshemmede sier i en e-post til Utdanning at det haster med et realt løft for spesialundervisningen. De hører ofte at spesialundervisning blir bytta ut med vaffelsteiking og yatzy-spilling.

– Til høsten får vi en stortingsmelding for en inkluderende skole hvor hele mangfoldet i elevgruppen ivaretas. Vi har store forventninger til den, sier Unge Funksjonshemmede.

På yrkesfag får 5,1 prosent av elevene i videregående skole i Oslo spesialundervisning, på studiespesialisering er tallet 1,2 prosent. I alt får 2,6 prosent av elevene i videregående skole i Oslo spesialundervisning.

Powered by Labrador CMS