Ishavsbyen videregående skole avdeling Breivika, i Tromsø.

Tromsø-skole får pålegg om å rette brudd på opplæringsloven

Ishavsbyen videregående skole i Tromsø har fått pålegg fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å rette flere punkter som omhandler opplæringslovens § 9 A.

Publisert Sist oppdatert

Rektor ved skolen er Asbjørn Rikardsen.

– Dette er et utrolig viktig arbeid som vi vektlegger å få på plass. Vi har gjort mye, men har ennå en vei å gå før vi er i mål, sier Rikardsen.

Dokumentasjon

I tilsynet ble det avdekket brudd på regelverket for skoleeiers forsvarlige system, både når det gjaldt skolens plikt til å arbeide forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt skolemiljø. Det ble også avdekket brudd på skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

– Jeg har sammen med flere skoler i fylket vært med på å utarbeide rutiner for skolene når de har 9A-saker. Men jeg ser at vi ikke har oppfylt kravet om å dokumentere og informere godt nok. Har man ikke alt 100 prosent på plass er det ikke godt nok, sier Rikardsen.

Lang tid

Skolen hadde tilsyn og fikk tilsynsrapport i juli i fjor. Da hadde de frist til november på å rette lovbruddene. De fikk et nytt pålegg i juli i år og har frist til 13. oktober til å rette opp de punktene fylkesmannen har påpekt.

– Vi skal rette feilen. Da vi begynte å jobbe med disse tiltakene så vi at dette var utrolig viktig og elevene syntes også det var kjempebra at vi satte i gang arbeid med å sikre skolemiljøet for alle.

– Det står at dere må sikre at alle som jobber på skolen varsler rektor så raskt som saken tilsier det. Vet ikke alle ansatte ved skolen at de skal varsle rektor?

– Jo, det vet alle, men vi har ikke skrevet hvor raskt jeg skal varsles. Det er ingen ved skolen her som ikke vet det.

Må involvere elevene

I pålegget står det også blant annet at Ishavsbyen videregående skole informerer og involverer elever og foreldre i arbeidet med skolemiljø jf. opplæringsloven § 9 A-9.

– Vi har lagt ut informasjon på hjemmesiden vår, men den ligger kanskje ikke synlig nok, det er noe vi skal se på. Likeledes må vi bli flinkere til å informere råd og utvalg sånn at vi oppfyller de påleggene vi har fått, sier Rikardsen.

– Har dere hatt noen 9a-saker?

– Det har vi hatt, og de aller fleste sakene klarerer vi å løse selv. Men det er ikke alt vi klarer å løse selv og da må vi ha hjelp utenfra. Mobbeombudet er en utrolig ressurs, som vi benytter. Vi avslutter aldri en sak før både elev og foreldre er enige om at den kan avsluttes.

Rektor skryter av sine ansatte og sier de har tilsatt flere rådgivere ved skolen enn det loven sier at de skal ha.

– Men vi må erkjenne at vi ennå ikke er gode nok. Loven er klar og har en ikke oppfylt alle punktene fullt ut, så er det ikke godt nok. Vi har gått langt, men vi skal enda gå lengre, sier Asbjørn Rikardsen.

Powered by Labrador CMS