Antall ungdom i oppfølgingstjenesten går fortsatt ned

To av fem ungdommer i oppfølgingstjenesten er kommet i aktivitet, men det er store fylkesvise forskjeller.

Publisert

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som avbryter eller ikke kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid. I juni 2022 var 13 500 unge registrert i oppfølgingstjenesten. Dette er om lag like mange som året før, skriver Utdanningsdirektoratet på sine statistikksider.

Hovedfunn

Oppfølgingstjenesten

  • Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid.
  • Oppfølgingstjenesten har også ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen for disse ungdommene.
  • Ansvarsområdet til oppfølgingstjenesten er regulert i forskrift til opplæringsloven.

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

  • Antallet ungdommer i oppfølgingstjenesten har gått ned det siste tiåret. De viktigste årsakene er økt gjennomføring i videregående opplæring og lavere årskull. I juni 2022 var det 6000 færre ungdommer i oppfølgingstjenesten enn i 2012, det tilsvarer en nedgang på drøyt 30 prosent.
  • 2 av 5 ungdommer kommer i aktivitet i løpet av skoleåret, de fleste av disse er i tiltak.
  • Om lag 50 prosent er i oppfølgingstjenesten to år på rad.

Det siste året har antallet 19- og 20-åringer falt med henholdsvis 7 og 3 prosent, mens antallet 17- og 18-åringer har steget (med henholdsvis 11 og 4 prosent). Oppfølgingstjenesten rapporterer at flere yngre sliter mer etter pandemien.

Skoleåret 2021-22 begynte 41 prosent av ungdommene i opplæring, jobb eller tiltak etter å ha vært i kontakt med oppfølgingstjenesten, og prosentdelen har økt tre år på rad.

Fylkesvise og kjønnsmessige forskjeller

Det er stor fylkesvis variasjon når det gjelder ungdommer de ikke har fått tak i (ukjent status) og hvor stor andel som har kommet i aktivitet. Andelen med ukjent status varierer fra 43 prosent i Oslo til under 5 prosent flere andre fylker.

Les også: Oslo: Finner ikke ungdommene utenfor

Om lag 7700 gutter og 5900 jenter var registrert i oppfølgingstjenesten skoleåret 2021-22. Om lag 42 prosent av guttene og 39 prosent av jentene har kommet i aktivitet.

Powered by Labrador CMS