Urealistiske språkkrav til statsborgerskap bør fjernes

Debatt. Kunnskapsministeren bør lytte til kunnskap og erfaring.

Publisert

Vi er norsklærere med lang erfaring i å undervise innvandrere og flyktninger i norsk og kvalifisering for arbeidslivet. Med vår kjennskap til en svært sammensatt innlærergruppe, både når det gjelder tidligere skolegang, livserfaring og norsknivå, har vi noen kommentarer til kunnskapsminister Guri Melbys debattinnlegg i Aftenposten 22. mai.

Kunnskapsministeren svarer på en kronikk i samme avis fra 15. mai som stiller spørsmål om økte språkkrav fører til bedre integrering slik Kunnskapsdepartementet hevder. «Det korte svaret er ja,» skriver Melby.

Forfatterne av kronikken peker på at at forskning på effekten av slike språkkrav indikerer at kravene ikke fører til bedre integrering.

Kunnskapsministeren imøtekommer ikke argumentasjonen, men fremstiller det slik at utenforstående kan tro at innlegget hennes har støtte i forskning uten at hun viser til annen forskning enn en studie som omhandler befolkningens syn på statsborgerkrav, som er en annen sak. Etter å ha lest kunnskapsministerens innlegg, sitter vi igjen undrende: Hva er egentlig det lange svaret? I svarreplikken til kunnskapsministeren er det ikke å finne.

Språk og integrering er ikke det samme

Kunnskapsministeren argumenterer med at språk er nøkkelen til integrering. Vi er selvsagt enig i at språk er svært viktig for integrering – jobben vår handler jo om nettopp språk og integrering. Språk er et viktig verktøy i en integreringsprosess, men viljen til integrering handler om mer enn språknivå.

Språk kan åpne dører og manglende språk kan være en hindring. Likevel er det et poeng at språk og integrering faktisk ikke er det samme. Man kan snakke godt norsk uten å være integrert, og man kan være integrert, både i arbeidsliv og i samfunnet, selv om man ikke har språkferdigheter på B1-nivå.

Vi har utallige eksempler på begge deler. Vi har eksempler på innvandrere i Norge som har jobb og deltar aktivt i samfunnet, uavhengig av hvilket språknivået sitt. De bidrar på ulike arenaer og i ulike jobber med ulike krav til norskkompetanse. I tillegg påvirker både skolebakgrunn, avstand mellom morsmål og norsk, traumer og bekymringer hvor lett eller vanskelig det er å lære norsk. Når folk har så forskjellige forutsetninger og befinner seg i så vidt forskjellige livssituasjoner som er avgjørende for læringen, betyr det at vi ikke kan måle noens integrering ved å vurdere språket deres.

I debatten om statsborgerskap vil det derfor være viktigere å se på tilknytning, antall år man har bodd i Norge, og så videre, enn språkferdigheter.

Lytt til fagfolk

I koronatalen 18. mars nevner statsministeren ordet «tillit» flere ganger. Solberg understreker at Norge er et samfunn «hvor vi har tillit til, og respekt for, hverandre». Vi stiller oss undrende til at kunnskapsministeren ikke har større tillit til norskopplæringssentrenes – og andre som arbeider med kvalifisering av innvandrere i og for arbeidslivet – faglige vurdering når det kommer til forslaget om skjerpede språkkrav.

I høringsrunden har lærere som jobber med norskopplæring av innvandrere uttalt seg tydelig mot forslaget. Venstre poengterer ofte at de er et kunnskapsparti. Vi er også lærere som har tatt etterutdanning og som jobber for å holde oss faglig oppdatert. Vår kunnskap bør bli lyttet til og respektert. Kunnskapsministeren sier derimot at hun «føler seg sikker» på at forslaget bidrar til bedre integrering. Dette er vanskelig for oss å forstå ut fra vår kunnskap og erfaring fra voksenopplæringen og videregående opplæring.

Statsborgerskap gir individer forutsigbarhet og beskyttelse. Det er stor fare for at et skjerpet språkkrav som oppleves urealistisk, vil øke individers frykt for hva som skjer i fremtiden. I tillegg har en ikke ubetydelig andel av innvandrerne som kommer til Norge ingen eller svært mangelfull skolegang fra hjemlandet. For de fleste av disse vil det være umulig å nå B1-nivå.

Vi er bekymret for hva dette lovforslaget vil gjøre med integreringsprosessen for disse menneskene, når de enten må sikte mot unntaksbestemmelsene eller risikere å miste mulighetene til trygghet og demokratiske rettigheter. Når et resultat på en test i tillegg blir mer avgjørende for statsborgerskap enn personens tilknytning til Norge, kan vi også risikere at foreldre, barn over 18 år eller søsken får ulik juridisk status. Dette vil ikke styrke integrering eller øke motivasjonen for språklæring.

Når kunnskapsministeren sidestiller norskkrav for statsborgerskap med å ta språk på alvor, får hun det til å virke som at dette støtter oss i arbeidet i opplæring av målgruppa. Vi har derimot en unison tilbakemelding: Dette er ikke noe vi ønsker! Dette hjelper oss ikke i jobben!

Jonas Svendsen, sensor på norskprøven, lærer ved Nygård voksenopplæring
Lisa Hartmark, adjunkt med opprykk, tidligere lærer og rektor i voksenopplæringen
Karense Marie Foslien, norsklærer og youtuber
Barbro Thorvaldsen, særskilt norsklærer, Holtet videregående skole
Marianne Gaasø, lærerspesialist
Regine Ekrheim, lærer ved Nygård skole
Live Grinde, lærer ved Nygård skole
Gunnhild Aakervik, lektor, fagbokforfatter norsk for arbeidslivet
Jon Olav Ringheim, lærer ved Nygård skole
Arnhild Tolo Aase, lærer ved Nygård skole
Annelise Berger, lærer ved Nygård skole
Solveig Hals, fylkesleder Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark
Aud Lillian Hustveit, fylkesstyremedlem Vestfold og Telemark, lokallagsleiar
Utdanningsforbundet Vinje Mona Tegle, lærer ved Norskskolen i Larvik
Maren L. Skilbred, lærer ved Porsgrunn voksenopplæring
Salih Hasanovic, lærer ved Porsgrunn voksenopplæring
Bente Haug lærer ved Rana Voksenopplæring. sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
Anne Karine Skipar, lærer Seljord vaksenopplæring
Geir Røsvoll, fylkesleder Trøndelag
Ann-Magritt V. Skogen, lærer i norsk som andrespråk i voksenopplæringen
Louise Marie Johnsen, lærer i norsk som andrespråk ved Nygård skole i Bergen
Gry Camilla Tingstad, lokallagsleder Utdanningsforbundet Trondheim
Solrun Heitmann Størsetn, atv Udf/ lærer ved Trondheim voksenopplæring (Trovo)
Mette Nilsen, rektor, Trondheim voksenopplæringssenter
Liv Merete Tilseth, lærer, Trondheim voksenopplæringssenter
Trine Harbak, lærer, Trondheim voksenopplæringssenter
Harald Alvik lærer, Trondheim voksenopplæringssenter
Charles Leif Nilsen, Trondheim voksenopplæringssenter
Heidi Nilsen, Trondheim voksenopplæringssenter
Solveig Gjerdset, lektor i norsk som andrespråk, Trondheim voksenopplæringssenter
Gry Midttun, lærer, Nygård skole
Ragnvald Adriano Matre, TROVO på Charlottenlund videregående
Hjørdis Toprak, lærer Nygård skole
Nadina Begic, VO Porsgrunn
Arnold Didriksen, Trondheim voksenopplæringssenter
Kristin Helene Lie, lærer Nygård skole
Silje Kjørberg Hernes, lærer og kartlegger Trondheim Voksenopplæringssenter
Reidar Firing, lærer, Trondheim voksenopplæringssenter
Jan Børilden, lærer ved Nygård skole
Elisabeth Gåsmo, Trondheim voksenopplæringssenter
Laila Wennberg, avdelingsleder Trondheim voksenopplæringssenter
Anne Pintzka, lærer, Trondheim voksenopplæringssenter
Berit Ringen Grundstad, adjunkt med tilleggsutdanning ved Lilleby skole
Unni Fosser Knudsen, lærer ved Trondheim voksenopplæringssenter
Solvor Åsebø, avdelingsleder ved Trondheim voksenopplæringssenter
Runa Næss Thomassen, Oslo Voksenopplæring Helsfyr, i permisjon for Skolenes landsforbund
Marit Søyland, Trondheim voksenopplæringssenter
Anne Brørs, lærer, Trondheim voksenopplæringssenter
Marit Kalland Heyler, Trondheim voksenopplæringssenter
Ingvild Valsø, lærer, Trondheim voksenopplæringssenter
Helene Fiske, norsklærer, Trondheim voksenopplæringssenter
Ivan Leirvik ,lærer, Trondheim voksenopplæringssenter
Kine Kringstad, lærer Nygård skole
Ole Fjereide, lærer Oslo voksenopplæring Helsfyr
Arne Aasland Reinertsen, lektor Nygård skole
Heidi Laksemo, lærer Nygård skole
Inger Hybonet Strømsnes, lærer Nygård skole
Susan Fooladi sensor, lærer ved voksenopplæringen for Øvre Romerike
Gesine Eichel, lærer Nygård skole
Martha Lucia Stoveland, lærer ved Nygård skole
Marianne Adonaba, lærer ved Nygård skole
Siavash Mobasheri, lærer ved Oslo voksenopplæring Skullerud
Vigdis Moholt-Eriksen, Trondheim voksenopplæringssenter
Heidi Elgaali, lærer ved Oslo voksenopplæring Helsfyr
Archana Thapa, Trondheim voksenopplæring
Ragnhild Furset, Trondheim voksenopplæringssenter
Sissel Tørring Brattli, Trondheim voksenopplæringssenter
Anita Karlsen, fylkesleder, Utdanningsforbundet Nordland
Ingrid Alnes Buanes, lærer ved Nygård skole
Karen Strandenæs, fylkesnestleder, Utdanningsforbundet Nordland
Kathrine Bruflot, lektor ved voksenopplæringen for Øvre Romerike
Trygve Gunnar Bjelland-Henriksen, lektor ved Nygård skole, sensor på norsk språktest Anna Larsson, lærer, Voksenopplæringen for Øvre Romerike, Jessheim
Marit Vollmer, Nygård skole, Bergen
Arne Underland, Nygård skole
Ingrid Klein Hedlund, lærer ved Rå videregående skole
Helge Holmefjord, adjunkt
Erik Størdal Rygge, Moss Voksenopplæing
Tone Storøygard, Tokke Voksenopplæring
Nuray Yildirim Gullestad, lærer v/Nygård skole
Reidun Kvamsdal, lærer ved Nygård skole
Grethe Jorunn Sunnarvik, lærer ved Nygård skole
Ingrid Feline Hauge, lærer ved Nygård skole
Ragnhild Bergflødt, lærer ved Nygård skole
Ida Neple, lærer ved Nygård skole
Wenche Hope, lærer ved Nygård skole
Merete Wulff-Arnesen lærer/rådgiver Nygård skole
Kristian Vaka Aanestad, lærar ved Nygård skole
Ingeborg Castillo-Rydsaa, lektor ved Nygård skole
Tine Bang-Olsen, lektor ved Nygård skole
Jan Oddvar Braadland, avdelingsleder Nygård skole
Gudolv Blakstad, avdelingsleder, Nygård skole
Linda Nyhammer, avdelingsleder, Nygård skole
Lene Cathrine Wikdahl, adjunkt, Baksalen skole, Hammerfest
Unni Nergård, sensor ved norskprøven, lærer v/ Breidablik Læringssenter/Tysvær Vaksenopplæring
Per Myklatun, lektor, Breidablik læringssenter
Tove Synnøve Tveit, adjunkt, Breidablik læringssenter
Elin Jørgensen, lærer, Voksenopplæringa i Tromsø
Siavash Mirghafari avdelingsleder Nygård skole
Nataliya Bevza Hansen, norsklærer, Folkeuniversitetet i Oslo
Kohinoor Nordberg, norsklærer ved Folkeuniversitet
Steinar Bortne, lektor, Bømlo vaksenopplæring
Anne Marit Lund, adjunkt, Breidablik Læringssenter
V. Selvik, lærer, Nygård skole
Pål Richard Bjørge, adjunkt, Breidablik Læringssenter
Jostein Torvestad, lærer, Tysvær opplæringssenter
Hanne Lavik, avdelingsleder, Nygård skole

Powered by Labrador CMS