Reagerer på Nesna-nedleggelsen

Avtroppende leder i Nordland reagerer på at man legger ned lærerutdanningen på Nesna når man sliter med å rekruttere nok kvalifiserte lærere.

Publisert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i ditt fylke?

– Vi har 44 kommuner i Nordland, og det vil selvsagt være ulike utfordringer i de forskjellige kommunene. Men når det gjelder videregående skole er økonomi og tilbudsstruktur de største utfordringene, og slik vil det også bli i neste periode. Rekruttering av kvalifiserte lærere er en utfordring i skoler og barnehager.

– Har du fått noen signaler fra lokallag om hvordan de enkelte kommunene disponerer sine budsjetter og hvor de største behovene for satsing innen sektoren er?

Valg 2019

Navn: Gerd-Inger Simonsen

Verv: Avtroppende fylkesleder i Utdanningsforbundet Nordland

– Også i kommunene er satsing på skoler og barnehager og struktur viktige saker. Vi ser en tendens til at skoler legges ned og vi får flere større skoler.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– Å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere, sikre retten elevene og barna har til kvalifiserte lærere i skole og barnehage.

– Hvilket «politisk» forslag har gjort deg mest forbanna?

– Akkurat nå: Nedleggingen av lærerutdanningen ved Nesna sett opp mot behovet for og mangelen på kvalifiserte lærere i hele fylket.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Lærernormen og bemannings- og pedagognorm i barnehage. Vi er ikke i mål, men på rett vei.

– Hvis du var fylkesordfører/ordfører/byråd for én dag, hva ville du gjort?

– Jeg ville sikret et godt skole- og barnehagetilbud til alle barn og ungdom i hele fylket uavhengig av hvor de bor.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her.

Powered by Labrador CMS