PPT-rådgivere: - For mange fritas for nasjonale prøver i Oslo

Oslo kommune praktiserer ikke fritaksreglene for nasjonale prøver rett. Derfor framstår Oslo-skolen som mye bedre enn den er, hevder Kathe Lundahl, pedagogisk-psykologisk rådgiver i Oslo.

Publisert

I en kvalitetsanalyse av Oslo-skolen må også arbeidet med de svakeste elevene med. Men det skjer ikke når Oslo kommune flagger med gode resultater fra nasjonale prøver, ifølge Kathe Lunde, som er tillitsvalgt for de om lag 80 rådgiverne i pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo som er organisert i fagorganisasjonen Samfunnsviterne.

Lundahl hadde et innlegg om dette i Aftenposten lørdag. Der sier hun at det sanne bildet av Oslo-skolen er at de svake elevene hektes av altfor tidlig. På telefon utdyper hun for Utdanning, og viser til fritaksreglementet for nasjonale prøver. Der heter det at skolen kan frita elever som får spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. Men dette gir i seg sjøl ikke automatisk fritak. Det må være klart at prøveresultatet ikke vil ha mye å si for elevenes videre opplæring.

– Her er det Oslo kommune er alt for raus og fritar for mange. Det ser vi PPT-rådgivere både av statistikken, og av kontakt med lærerne, sier Lundahl, og fortsetter:

– Seinest i sist uke sa en lærer til meg at elevene til vedkommende godt kunne hatt nasjonale prøver, men rektor nekta. I alt er åtte prosent av elevene fritatt i Oslo. Hvis alle disse er elever med særskilt norsk eller spesialundervisning der prøveresultatet ikke hadde hatt mye å si for elevenes opplæring, er det sterkt urovekkende. For det er bare de aller svakeste dette kan gjelde for. De utgjør en svært liten del av gruppa med spesialundervisning eller særskilt norsk, sier Lundahl.

I innlegget i Aftenposten sier hun dessuten at Oslo kommune har for lave forventninger til arbeidet med de svakeste. Hun viser også til at Oslo kommune har et av de mest omfattende spesialgruppe-tilbudene i landet, og at segregeringen øker. 

 

– Kunne fritatt langt flere

– Jeg er så lei av kritikken om at vi jukser med nasjonale prøver, sier Øystein Sundelin (H), leder for kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre, til Utdanning.

– Saka er at vi fritar en tredel av de elevene vi kunne fritatt. Vi har den høyeste andelen flerspråklige elever i hele landet. Bare det aleine gjøt at vi kunne fritatt 25 prosent av elevene. Men vi fritar altså bare mellom sju og åtte prosent, fordi vi meiner det er rett at så mange som mulig er med på prøvene. På landsbasis fritas to tredeler av alle som kunne vært fritatt, sier han.

– I innlegget i Aftenposten kritiseres også Osloskolen for å ha for lave ambisjoner for de svakeste, og det vises til stor bruk av segregert undervisning. Har du en kommentar?

– Vi er og skal være ambisiøse på vegne av de svakeste, men kan noen fortelle oss hvordan vi blir enda bedre, så kom igjen! At vi har mange spesialgrupper sammenligna med andre, kommer av at vi har et stort nok elevgrunnlag til å opprette slike grupper. Men det er klart at elever som er nye i landet og går i mottaksklasser, de skal over i vanlig undervisning så raskt som mulig, sier Sundelin.

Fra Byrådsavdelingen for oppvekst og utdanning i Oslo får Utdanning opplyst at skolebyråd Anniken Hauglie vil svare Kathe Lundahl i løpet av noen dager. 

 

 

Powered by Labrador CMS