Handal: – Vi må avlyse myten om at lærere famler i blinde uten nasjonale prøver

– Det gjør de ikke, fastslår Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, i en kommentar til delrapporten om prøver og rapportering i skolen.

Publisert Sist oppdatert

I nesten ett år har professor Tine Sophie Prøitz og hennes utvalg sett på bruken av prøver og rapportering i skolen. Deres konklusjon er at systemet er for omfattende og kvantitativt. Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal sier at han er svært fornøyd med at arbeidet med å gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet nå er i gang.

Handal ser fram til hovedinnstillingen kommer i oktober 2023 og han ser fram til den helt nødvendige debatten han mener bør komme nå.

– Spørsmål som må avklares er blant annet hvilke prøver, datakilder og verktøy lærere og ledere trenger for å drive godt kvalitetsutviklingsarbeid. Vi må finne ut av om det er behov for de nasjonale prøvene og om internasjonale målinger i for stor grad har fått prege kvalitetsdebatten om skolen. Dessuten må vi avlyse myten om at lærere famler i blinde dersom skolen ikke har nasjonale prøver. Det gjør de ikke. Alle slike prøver viser bare en bitte-liten del av en helhet.

Handal ser fram til hovedinnstillingen kommer i oktober 2023 og han ser fram til den helt nødvendige debatten han mener bør komme nå.

– Jeg håper utvalgsarbeidet kan bidra til viktig debatt om hva som er nødvendig informasjon for lokale og nasjonale myndigheter, og hva lærere og ledere trenger i det faglige og pedagogiske arbeidet i skolen. For det er ikke det samme, sier han.

Handal legger til at i arbeidet med fagfornyelsen, er det ikke nok bare å endre læreplanene og tro at det alene fører til fornyelse.

– Vurderingssystemet og måten vi driver vurderingsarbeidet på, må også endres i tråd med målene for opplæringen hvis vi virkelig skal få til utvikling. I tillegg må vi endre måten vi måler kvalitet på i norske skoler og måten vi driver kvalitetsutvikling på. Derfor er utvalgets arbeid viktig, sier Handal.

LES: Norge og Danmark er de eneste nordiske landene som har eksamen

Peker på danningsoppdraget

Sentralstyremedlem Thom Jambak har så vidt begynt å lese delrapporten. Han er glad for at regjeringen endelig satte ned et partssamennsatt utvalg som skal gjennomgå nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Det er et utvalg Jambak har etterlyst lenge.

– Dette er positivt. Utvalget peker på det brede samfunnsoppdraget skolen har, sier han og trekker fram et avsnitt han har merket seg spesielt i delinnstillingen. Der står det:

«Det er opplæringsloven og privatskoleloven med forskrifter, inkludert læreplanverket, som gir føringer for hva som er formålet med opplæringen i skolen og rammene for den. Føringene angir dermed hva kvalitetsutviklingsarbeidet skal bidra til. Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Den gir også en retning for opplæringen i fagene. Overordnet del av læreplanverket slår også fast at skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. Begge oppdragene henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre.»

Jambak trekker også fram et annet sitat fra rapporten:

«Utvalget ønsker å legge vekt på at skolens brede mandat, slik det blir beskrevet i formålsparagrafen for opplæringen og overordnet del av læreplanverket må ligge til grunn for arbeidet med kvalitetsutvikling på alle nivåer i opplæringen."

– Denne beskrivelsen er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, sier Jamabk

Powered by Labrador CMS