Mange lærere unngår temaer som kan virke støtende på elever

Nesten halvparten av lærerne synes det er krevende å undervise om temaer som kan virke støtende på elever.

I oktober ble læreren Samuel Paty drept i Frankrike etter at han i klasserommet hadde vist karikaturer av profeten Muhammed i et undervisningsopplegg om ytringsfrihet. Den brutale hendelsen rystet lærere over hele Europa, og førte også til debatt blant norske lærere.

I kjølvannet av hendelsen har Utdanningsnytt stilt norske lærere en rekke spørsmål om hva slags grenser lærere opplever å ha for hvilke temaer og metoder de kan ta i bruk i undervisning om ytringsfrihet. Vi har spurt om det er temaer de unngår, om de har opplevd å få reaksjoner og om Muhammed-karikaturer spesielt. 

Hver tredje som har svart på undersøkelsen oppgir at de i ganske eller svært stor grad er redde for konsekvenser av å vise Muhammed-karikaturer i undervisningen.

  • 239 av 2000 lærere svarte på undersøkelsen. 70 prosent var kvinner.
  • 27 prosent jobbet i videregående, mens de resterende først og fremst jobbet i grunnskolen.
  • 80 prosent av respondentene sier de underviser i fag med kompetansemål om ytringsfrihet.

Les reportasjen: – Vi er flere lærere på min skole som tidligere har vist karikaturer i undervisningen. Ingen av oss vil vise dem nå

Her er svarene vi fikk

Har du som lærer noen gang unngått å ta temaer inn i undervisningen fordi du har vært bekymret for at det kunne virke støtende på noen av elevene?

Ja, én gang: 7,7%

Ja, flere ganger: 26,5%

Nei, aldri: 47,9%

Husker ikke: 12,4%

Ikke relevant for min undervisning: 5,6%

Kan du nevne hvilke tema dette var?

Ordskyen viser noen av temaene lærere har unngått i frykt for at det kunne virke støtene på noen elever.

Det finnes temaer som lærere, av hensyn til enkeltelever, bør unngå å ta inn i undervisningen fordi det vil kunne virke støtende, selv om temaet er egnet for undervisningen om ytringsfrihet.

Helt enig: 7,7%

Litt enig: 33,9%

Litt uenig: 24,5%

Helt uenig: 30,9%

Vet ikke: 3,0%

En lærer bør stå fritt til å bruke de virkemidlene han eller hun mener er relevant for undervisningen om ytringsfrihet, selv om det kan virke støtende på noen elever, deres foreldre eller andre grupper i samfunnet.

Helt enig: 33,8%

Litt enig: 35,9%

Litt uenig: 20,1%

Helt uenig: 8,5%

Vet ikke: 1,7%

Jeg synes det er krevende å undervise om temaer som kan virke støtende på elever

I svært liten grad: 7,3%

I ganske liten grad: 39,3%

I ganske stor grad: 35,9%

I svært stor grad: 9,0%

Ikke relevant: 5,6%

Vet ikke: 3,0%

Jeg finner måter å undervise om ytringsfrihet på som ikke støter elevene

I svært liten grad: 0,4%

I ganske liten grad: 7,7%

I ganske stor grad: 41,0%

I svært stor grad: 32,1%

Ikke relevant: 9,8%

Vet ikke: 9,0%

Så lenge et tema har relevans for ytringsfrihet vil jeg undervise om det, selv om det er en risiko for at elever kan bli støtt av det

I svært liten grad: 6,4%

I ganske liten grad: 16,7%

I ganske stor grad: 40,6%

I svært stor grad: 23,1%

Ikke relevant: 6,0%

Vet ikke: 7,3%

Har du opplevd å få negative reaksjoner fra elever og/eller foresatte på noe du har sagt eller gjort i undervisningen, der formålet har vært å undervise om ytringsfrihet?

Ja: 12,9%

Nei: 72,5%

Ikke relevant i fagene jeg underviser i: 14,6%

Har du noen gang opplevd å bli truet av elever og/eller foresatte for noe du har sagt eller gjort i undervisningen, der formålet har vært å undervise om ytringsfrihet?

Ja: 3,4%

Nei: 87,1%

Ikke relevant i fagene jeg underviser i: 9,4%

I hvilken grad opplever du som lærer å stå alene i vurderinger om undervisningen om kontroversielle temaer som omhandler ytringsfrihet?

I svært liten grad: 17,9%

I ganske liten grad: 19,2%

I ganske stor grad: 32,5%

I svært stor grad: 11,5%

Ikke relevant i fagene jeg underviser i: 9,0%

Vet ikke: 9,8%

I forbindelse med drapet på Samuel Paty har diskusjonen om å vise karikaturer av profeten Muhammed på nytt blitt aktualisert, denne gangen knyttet til læreres undervisning om ytringsfrihet.

Har du noen gang vist karikaturer av profeten Muhammed i din undervisning?

Ja 7,3%

Nei 81,2%

Ikke relevant i fagene jeg underviser i 11,5%

Tror du at du vil komme til å vise karikaturer av profeten Muhammed i din undervisning?

Ja 7,8%

Nei 60,2%

Vet ikke 32,0%

I hvilken grad er du enig i følgende påstand; «Jeg er redd for hvilke konsekvenser det kan få for meg om jeg viser fram karikaturtegninger av profeten Muhammed i klasserommet.»

I svært liten grad 22,6%

I ganske liten grad 26,5%

I ganske stor grad 18,8%

I svært stor grad 18,4%

Vet ikke / ikke relevant 13,7%

Hvor gammel er du?

30 år eller yngre 16,2%

31–40 år 21,4%

41–50 år 28,6%

51–60 år 20,1%

Over 60 år 13,7%

Er du kvinne eller mann?

Kvinne 68,8%

Mann 30,3%

Ønsker ikke å svare 0,9%

Underviser du, eller har du undervist i fag med kompetansemål om ytringsfrihet?

Ja 79,9%

Nei 15,8%

Usikker 4,3%

Powered by Labrador CMS