46 drapstrusler ved skoler i Moss

Siden 2016 har ansatte i skolene i Moss sendt inn minst 266 avvik om vold og trusler. Av disse var 46 drapstrusler.

Publisert Sist oppdatert

42 av truslene var rettet mot lærere, 4 var rettet mot elever, skriver Moss Avis.

Ifølge avisen bruker noenelever lærere elever. Andre gjør det med handlinger. Noen av drapstruslene går detaljert inn på metode. Brann, kniv og skyting er gjengangere.

Ansatte ved Vang skole har sendt inn flest avviksmeldinger. Ifølge rektor ved skolen, Anette Lyche Brautaset, kommer en del av avvikene fra ressurssenteret ved skolen der de tar imot elever med store sammensatte behov.

– Der er det mange barn uten språk, som kan bruke mer fysiske tegn for å forsøke å bli forstått. Språkvansker, lærevansker og mobbing er ofte bakgrunnen til at barn kan utagere. VI må lære å kjenne elevene og jobbe systematisk for å forstå handlingsmønsteret, sier hun til Moss Avis.

Rektoren forteller at de har gode rutiner for å melde avvik, og for hva de gjør ved vold mot ansatte og mot elever.

– Vi må verne de ansatte som står i situasjoner hvor man opplever en trussel. Enten den er fysisk eller psykisk, gjør det noe med deg som menneske. Det er en stor påkjenning og skaper frykt, sier Brautaset.

HMS-rådgiver i kommunen, Finn Kaldheim, understreker overfor avisen at ingen lærere skal måtte tåle tursler.

– Vi jobber for et fullt forsvarligarbeidsmiljø skolen. Da er det viktig at vi gjør det trygt for ansatte, og at selv i uforberedte situasjoner skal det være et apparat som tar imot og gir oppfølging i ettertid, sier Kaldheim.

Volden øker i skolen

Det har vært skrevet mye om vold mot lærere.

Nasjonalt ble 14 prosent av lærerne i grunnskolen utsatt for vold eller trusler i 2018, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse.

De siste tallene fra Oslo-skolen viste en dobling i antall rapporterte hendelser fra 2016 til 2018. For to år siden ble det rapportert inn 1.940 hendelser, viste tall fra Utdanningsetaten. I 2018 var tallet 4.071.

Også i Tromsø-skolen er det rapportert om en stor økning i vold og trusler mot lærere. I en undersøkelse fra 2019 kom det frem at 30 prosent av lærerne der er blitt fysisk angrepet av elever.

Etterlyser nasjonale tiltak

For ett år siden slo Arbeidstilsynet fast at mange skoler og kommuner må jobbe bedre for å forebygge vold og trusler (ekstern lenke) og i november i fjor tok Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg opp problematikken i Stortingets spørretime.

Han etterlyser nasjonale tiltak mot vold mot lærere.

Vi må gi de ansatte i skolen den samme sikkerheten på at ved hendelser og varslinger blir det automatisk satt inn ressurser og tiltak for å hjelpe den ansatte i arbeidshverdagen, sa Solberg til Utdanningsnytt i fjor.

Powered by Labrador CMS