Mai-Ly Reinemo startet i barnehage for 17 år siden som fagarbeider. Siden har hun utdannet seg til barnehagelærer og har vært styrer i to år. Vært år kartlegger de ansatte i Bekkelaget sine relasjoner til barna ved hjelpe av fargekoder.

Antimobbe-arbeid i barnehager:

Kartlegger de ansattes relasjoner til barna

Ved hjelp av et fargekart kartlegger de ansatte i Bekkelaget barnehage sine relasjoner til barna de jobber med to ganger i halvåret.

Publisert Sist oppdatert

Mai-Ly Reinemo er ansatt ved Bekkelaget barnehage, i Stange kommune i Innlandet. Hun sier de jobber bevisst på mange plan for å sikre barna et godt og trygt miljø.

Hun er styrer for en barnehage med 32 barn og ti ansatte; en storbarnsavdeling med 20 barn og en småbarnsavdeling med 12. Blant mange tiltak de gjør for å sikre gode relasjoner mellom de voksne og barna, er ett tiltak at de voksne kartlegger sine relasjoner til barna de jobber med.

– To ganger i halvåret kartlegger vi de voksnes følelser og holdninger ovenfor barna i farger. Et hjertebarn er et barn du har et veldig nært forhold til, og det får da fargen rød. Grønn får barn du har et profesjonelt godt forhold til, blått til barna du som voksen sjelden tar kontakt med eller som sjelden tar kontakt med deg. Og svart til de barna den voksne sliter med å få en relasjon til, forklarer Reinemo.

Etter at hver og en har satt farge på barna i gruppa de jobber med, viser en frem resultatene.

– Hvis mange har satt blått og svart på ett barn, må vi jobbe med det. Ved å være bevisst og jobbe målrettet kan en endre mønstrene som gjør at en sliter med relasjoner til enkelte barn. Det er vi voksne som har ansvaret for å lage gode relasjoner, forteller Reinemo.

Les også: – Må tørre å tenke at mobbing skjer

Informerer foresatte

Ifølge regjeringen.no viser nasjonal og internasjonal forskning at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna jevnlig opplever utestenging fra lek eller former for krenkelser.

I en fersk doktorgrad av Kari Nergaard, førsteamanuensis ved høyskolen Dronning Mauds Minne, forteller 24 av dem om sine opplevelser. De forteller om fysisk smerte og skyldfølelse og et savn etter voksne som vet hva som skjer.

May-Ly Reinemo, styrer ved Bekkelaget barnehage i Stange

Med ny mobbelov fra nyttår får disse barna, og alle andre barn, rett på en trygg og god barnehagehverdag.

May-Ly Reinemo mener mye har skjedd med antimobbe-arbeidet siden hun begynte å jobbe i barnehage for 17 år siden.

– De siste tre årene har vi jobbet mye mer systematisk med vennskap, relasjoner og det å forebygge mobbing og krenkelser, sier Reinemo.

Bekkelaget barnehage utarbeidet en handlingsplan etter at den nye Rammeplanen for barnehager kom ut i 2017. Stange kommune skal utarbeide en felles handlingsplan ut fra den nye mobbeloven. Planen skal ferdigstilles til våren.

– For å få til et godt miljø for alle er foreldrene viktige. Vi informerer om at vi plikter å gripe inn når det er nødvendig, men at vi også trenger at foreldrene sier ifra hvis de hører eller ser noe, sier styreren.

Møter utenom åpningstid

Barnehagen har også egne barnesamtaler for å høre hvordan barna har det. Der blir barna blant annet spurt om de har en venn, og om å fortelle hvordan de har det i barnehagen.

– Det at vi i denne pandemitiden har delt inn i mindre faste grupper, er også gull for barna og personalet. Vi endrer grupper innimellom, hvis vi ser at det er hensiktsmessig.

Mai-Ly Reinemo er glad for en egen mobbelov for barnehager.

– Dette er et veldig viktig tema. Fordi om vi har jobbet godt og systematisk i mange år, er det viktig at alle barn i alle barnehager nå får en egen lov med et krav om aktivitetsplikt, sier hun.

Barnehagen har lagt alle avdelings- og personalmøter utenom barnehagens åpningstid for at de skal være så mange voksne som mulig sammen med barna.

– I romjula stenger vi barnehagen, og de ansatte avspaserer, sier Reinemo.

Hun setter også inn vikar fra første dag, hvis noen er syke.

– Vi skal ikke spare penger på vikarer. Skal en drive en god barnehage for alle, er nok voksne på jobb, viktig. Jeg er også fornøyd med at vi har god pedagogtetthet her. Målet vårt er trygge barn som har det godt, sier Reinemo.

Les også disse reportasjene:

Powered by Labrador CMS