Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener PBL bygger stråmenn i debatten om Storberget-utvalget.

PBL driver en kampanje for å svekke legitimiteten til Storberget-utvalget

Debatt: Private barnehagers landsforbund tillegger flertallet i Storberget-utvalget meninger som ingen har.

Publisert Sist oppdatert

Det partssammensatte utvalget som har foreslått endring av finansieringen av private barnehager, ble ikke enige om en modell. Representantene fra Virke, KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, fant fram til et konsensusforslag sammen med utvalgets leder, Knut Storberget. Private barnehagers landsforbund (PBL) la fram et eget forslag. Nå er Storberget-utvalgets rapport på høring, og vi trenger en konstruktiv debatt.

I tiden etter at rapporten ble levert, har PBL drevet en kampanje som åpenbart har som formål å svekke legitimiteten til flertallet. Alle midler tas i bruk. Kommunikasjonen mellom barnehage og hjem, og medbestemmelsesmøter med de ansatte i barnehagen, brukes nå til å hevde påstander som er konstruert for å svekke tilliten til utvalget.

Påstandene kan lastes ned fra PBLs nettsted, og de dukker opp i en rekke innlegg fra ledere i private barnehagekjeder. Dessverre er flere av påstandene usanne, noen er rene spekulasjoner, og i stor grad bruker PBL stråmannsargumentasjon. De tillegger utvalget meninger som ingen har, og argumenter mot disse med en retorikk som en vanskelig kan være uenig i.

Les også: Kommersielle barnehageeiere kan bruke innsparte midler til det de vil

Stråmann 1

PBL hevder at Storberget-utvalget legger opp til en kommunalisering, og at fagforeningene vil legge ned alle private barnehager og dermed skade arbeidsplassene til medlemmene. Dette er sludder.

Ingen i utvalget har tatt til orde for å fjerne privat barnehagesektor. Det finnes ingen forslag i denne rapporten som vil føre til kommunalisering. Noen av tiltakene vil gjøre det litt vanskeligere å ta ut stort utbytte, og ett viktig tiltak vil gi muligheter for innsyn i hvordan offentlige midler og foreldrebetaling blir brukt. Men dette burde ikke være noen trussel for ansvarlige private eiere.

Stråmann 2

PBL hevder at Storberget-utvalget vil fjerne foreldrenes rett til selv å velge hvor barna skal gå i barnehage. Dette er rett og slett ikke sant.

Det ligger ingen forslag i rapporten om å endre foreldrenes mulighet til å prioritere hvilke barnehager de vil søke seg til. Det er kun PBL som hevder dette. Utvalget foreslår imidlertid et koordinert opptak, noe som kan svekke eieres mulighet til selv å definere sitt opptaksområde. Dette kan bety at private barnehager skal være like tilgjengelige for alle barn, og at det i kommunen blir mulig å ta et helhetlig ansvar for alle barn, og spesielt for barn med særlige behov. Dette vil gi noen foreldre mer valgfrihet.

Stråmann 3

PBL hevder at Storberget-utvalget vil fjerne likeverdig økonomisk behandling av private og kommunale barnehager. Nei, slik er det ikke. Det utvalget foreslår, er at kommunen ikke skal måtte betale private barnehager for utgifter som disse barnehagene ikke har – enten det gjelder pensjonsutgifter eller kvalitetssatsinger. Det foreslås også at små private barnehager få noe mer enn store barnehager. Dette vil skape større likeverdighet.

Vi forstår at det er fordelaktig for PBL, og for de store kjedene, å holde diskusjonen rundt disse stråmennene. Men vi kommer ikke videre i hvis vi ikke begynner å snakke om det som Storberget-utvalget faktisk handler om:

  • Hvordan skal vi sikre at offentlige bevilgninger og foreldrebetaling brukes til det de er ment for?
  • Hvordan skal vi sikre at kommunene kan dimensjonere barnehagesektoren slik at den svarer på befolkningens behov?
  • Hvordan skal vi sørge for innsyn i barnehagenes økonomi, og sikre at penger bevilget til barnehage ikke brukes i selskaper og drift som ikke er barnehagedrift?
  • Disse spørsmålene har mange utvalg pekt på at vi må løse. Det er disse utfordringene Storberget-utvalgets tiltak adresserer. Vi håper at også PBL kan bidra til å diskutere hvordan vi skal møte disse utfordringene.

Les også: En effektiv oppskrift på rasering av barnehagesektoren

Utdanningsforbundet og Fagforbundet vil avgi hver sin høringsuttalelse. Det er slett ikke sikkert vi er enige om alle tiltak og spørsmål. Men det er mye vi ikke trenger å bruke tid på: Vi er alle enige om at det fortsatt skal finnes et mangfold av private og offentlige barnehager, det skal fortsatt være mulig for foreldre å gjøre valg på vegne av sine barn – og det skal være likeverdig økonomi og kvalitet i norske barnehager. Det er unødvendig å late som om det er en uenighet om dette!

Powered by Labrador CMS