Færre elever i den norske skolen velger avanserte realfag. Ill.foto: Free IMages
Færre elever i den norske skolen velger avanserte realfag. Ill.foto: Free IMages

Få videregåendelever på høyt realfagnivå i Norge, ifølge TIMSS

Andelen elever som velger avanserte realfag på videregående, har gått ned i Norge. Resultatene er også svake blant de eldste elevene.

Publisert

I Norge tok kun 6,7 prosent fordypning i fysikk. 10,6 prosent tok matematikk på høyeste nivå, ifølge tall fra TIMSS som ble lagt fram i dag.

– Det er bekymringsverdig at så få ungdommer velger fordypning i disse fagene. Vi er et land som er tuftet på god realfagskunnskap, det er sentrale fag som er viktig for fremtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Dårlig i algebra

I dag ble resultatene fra TIMSS lagt frem under en pressekonferanse på Majorstuen skole i Oslo. Mens norske 5.-klassinger forbedrer sine resultater betydelig og er best i Norden, flater det ut på ungdomstrinnet.

Selv om 5.-klassingene er gode i realfag, er det algebra som er deres svakeste punkt. Det ser ut som det er algebra elever på alle trinn sliter mest med innen matematikk.

– Tallene tyder på at vi prioriterer algebra lavere enn mange andre land, og dette bør vi se nærmere på, sier forsker Liv Sissel Grønmo. Hun presenterte analysen av tallene for de eldste.

 

Få jenter

– Likestillingslandet Norge er ikke noe foregangsland når det gjelder å rekruttere jenter til realfagene, sier Grønmo.

Av norske jenter på vg3 er det 8,1 prosent som velger avansert matematikk og kun 3,8 som velger fysikk. I Sverige er det over 11 prosent av jentene som har fordypning i begge.

 

Lærernes utdanning

Funnene viser at lærere i matematikk og fysikk i slutten av videregående skole har høy formell faglig kompetanse.

– Men de deltar i mindre grad i etter- og videreutdanning enn i andre land, særlig gjelder dette tilbud med vekt på faglig innhold, sier Grønmo.

Norske lærere skårer derimot høyt på tilfredshet i jobben, sammenlignet med andre land. Og elevene trives og har tillit til skolen.

– Dette er et godt utgangspunkt for å bedre elevenes prestasjoner, men vi har en jobb å gjøre, sier Grønmo.

Powered by Labrador CMS