Elevene gleder seg til naturfag, men ikke til matte

Elever på ungdoms- og videregående skole er mer glad i naturfag enn matte. Og praktiske forsøk er bedre enn tavleundervisning.

Publisert

– Elever på niende trinn gleder seg til naturfagstimene, men er mindre motiverte for matematikktimene, sier forsker ved NIFU, Cathrine Tømte. NIFU har gått gjennom fakta og statistikk og gjort egne undersøkelser på realfagene i ungdoms- og videregående skole. I rapporten «Evaluering i tett på realfag» presenterer de funnene.

 

 

Gjør lite av det elevene liker

Forskerne har funnet ut at elevene liker forsøk og prosjektarbeid i naturfagtimene. Tavleundervisning, lesing i boka og oppgaveløsning er ikke like populært. Elevene oppgir også at det ikke er interesse for fagene som er mest motiverende.

– En hovedmotivasjon for å arbeide med disse fagene er gode karakterer, sier forsker Cathrine Tømte. Tømte er prosjektleder for evalueringen og har funnet at elevene blir mest motiverte av undervisningsformer som er lite brukt.

– Det er et tankekors at elever oppgir at de liker best prosjekt- og gruppeundervisning, samtidig viser rapporten at den mest utbredte undervisningsformen i realfag er tavleundervisning og individuell oppgaveløsing. Det er det elevene opplever som minst motiverende, sier Tømte.

Elevene er opptatt av jobb- og karrieremuligheter når de velger realfag. Elevene bestemmer seg tidlig for programområde innenfor realfag, så derfor bør undervisningen på 8.–10. trinn gjøres mer relevant og motiverende, og innsatsen for rekruttering bør gjøres allerede her.

– Læreres positive opplevelse av videreutdanning gjør dem til bedre lærere, sier Tømte.

Støtter mattekravet

Forskning viser at både lavt og høyt presterende elever tjener på det som oppsummeres som god undervisning.

– Karakterkravet i matematikk for å komme inn på allmennlærerutdanningen og satsingen på videreutdanning kan være gode tiltak for å gjøre noe med dette, og videre påvirke både læreres undervisningspraksis og elevers læring, sier Tømte.

  

 

Powered by Labrador CMS