Nedgangen i andelen mannlige lærere i skolen var hovedsak i Utdanning nr. 3.

Barn har rett til kontakt med lærere av begge kjønn

Mangelen på mannlige lærere er i første rekke et likestillingsspørsmål.

Utdanning tar i hovedsaken i nr. 3/2018 opp et viktig problem om mangelen på menn i grunnskole. Det som er viktigst, og som dessverre ikke nevnes av artikkelforfatteren eller Utdanningsforbundets sentralstyremedlem Siri Lode, er at dette er først og fremst et likestillingsspørsmål, ikke et arbeidsmiljøspørsmål.

Barn skal ha kontakt med lærere av begge kjønn i grunnskolen og i barnehave. Dette er hjemlet i forskrift til Likestillingsloven, og er blitt nevnt tidligere i Utdanningsnytt med tanke om barnehave. Jeg legger ved noen nyttige linker nederst.

Jeg jobber nå i staten, medlemsgruppe FAS, men var lærer i grunnskolen 10 år, og har vært medlem av UDF siden det ble grunnlagt. Som tillitsvalgt er jeg til tiders arbeidstagerrepresentant ved tilsetting. Det er viktig at Likestillingsloven huskes og brukes ved tilsetting. Dette betyr, at det er moderat kvotering for menn i skole og førskole, tilsvarende kvotering har vi for kvinner i staten.

En tilsvarende halvering av andel kvinner i politiet, for eksempel, ville ha utløst en større diskusjon om likestilling innad, i fagorganisasjonen og i samfunnet ellers, enn hva vi har hatt hittil for menn i grunnskolen.

http://www.skoledata.net/Kommune/Forskrifter/Likest/like04a.htm#a1 

https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/debatt/2017/september/nar-er-det-lov-a-sarbehandle-menn-i-barnehagen/ 

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XmX6x/Likestillingssenteret-En-plikt-a-fa-flere-menn-inn-i-barnehagene

 

 


Daniel Courtemanche er hovedtillitsvalgt for Unio ved NAV Kontaktsenter

 

Powered by Labrador CMS