– Ingen tegn på at kvinner tjener mindre enn menn, i likelydende stillinger

Skolelederforbundet har ingen indikasjoner på at kvinner tjener mindre enn menn i likelydende stillinger.

Publisert

I dag er 75 prosent av alle lærere kvinner, og om lag 65 prosent av skolelederne er kvinner. I Utdanningsforbundet er fordelingen blant skoleledere 60 prosent kvinner og 40 prosent menn.

Forbundsleder i Skolelederforbundet Solveig Hvidsten Dahl har om lag 3000 aktive medlemmer, av disse er det omtrent 2000 kvinner.

– Det er bra at vi har mange kvinner, men jeg er opptatt av at vi skal ha en god blanding, sier Dahl til Utdanning.

– Vet dere om lønnsnivået er likt mellom kjønnene?

– Vi har ingen indikatorer på at kvinner tjener mindre enn menn, i likelydende stillinger. Skulle vi avdekke det, ville vi se alvorlig på det, sier Dahl.

 

Likestilling – gjelder begge kjønn

Andelen kvinner i skolen er økende på alle nivåer, både blant lærere og ledere.

– Generelt sett burde det vært en jevnere fordeling mellom kjønnene i skolen. Blant annet så vi nylig på dem som jobbet i SFO, der er det mange deltidsstillinger og veldig mange kvinner. En bør legge til rette for at arbeidsplassene er attraktive for alle. Skal en få et likestilt samfunn må en snakke om begge kjønnene, sier Dahl.

 

Mange mannlige ledere i helseforetakene

Sykepleien har også sett på andelen kvinnelige ansatte kontra kvinnelige ledere.

– Om lag 80 prosent av ansatte på sykehus er kvinner, men kun 40 prosent er toppledere. Det er en påfallende underrepresentasjon. Mye kan tyde på at vi har et glasstak, og det vil jeg bidra til å knuse, uttaler helseminister Bent Høie overfor fagbladet  Sykepleien.

Ifølge tall fra Helsedepartementet er om lag 60 prosent av topplederne i helseforetakene menn. Det syns helseminister Bent Høie er for lite, særlig med tanke på at flertallet ansatte er kvinner.

Powered by Labrador CMS