Roar Fiveland er en av de få mannlige lærerne i Sauda i Rogaland. Han vil ha flere menn inn i skolen. Foto: Sonja Holterman

Roar ønsket seg en mannlig kollega – det fikk han ikke

Roar Fiveland er den eneste mannen på lærerrommet på Austrheim skole. Nå har han bedt ordføreren om hjelp til å få en mannlig kollega. Minst en.

Publisert Sist oppdatert

To dager i uka underviser Roar Fiveland i musikk og kroppsøving på Austrheim skole i Sauda. De tre andre ukedagene er det bare kvinnelige lærere på skolen. Den kjønnsbalansen synes ikke Roar er ideell. Han har derfor bedt ordføreren i kommunen om å lage en plan for å få flere menn inn i skolen.

– Det viktigste er jo ikke at jeg får mannlige kolleger, men at elevene får undervisning av både menn og kvinner, sier Fiveland.

Tidligere denne uken ble det klart at regjeringen setter av midler for å rekruttere flere til læreryrket. Og øverst på deres ønskeliste står flere menn.

Slik er det for Roar også. I vår skrev Utdanning at Roar Fivelands eneste mannlige kollega skulle slutte. Han ønsket seg en ny mannlig kollega. Minst en. Men det har han ikke fått.

– Det viktigste er jo egentlig ikke at jeg får en mannlig kollega, men at elevene skal få undervisning av både menn og damer, sier Roar Fiveland.

Han skrev tidligere i høst et brev hvor han ba ordføreren i Sauda ta opp mangelen på mannlige lærere med det kommunale administrasjonsutvalget.

Elevene vil ha fifty-fifty

"Elevene i Sauda har blitt spurt om hvor stor andel mannlige og kvinnelige lærere de vil ha, og da svarer de: fifty-fifty" står det i brevet. Og Fiveland håper elevene kan få det.

– Jeg håper kommunen kan jobbe helhetlig med dette. De må signalisere utad at de ønsker flere menn i skole og barnehage. Og jobbe internt, med for eksempel positiv særbehandling av mannlige søkere til lærerstillinger, sier Fiveland.

I Sauda er 15 prosent av lærerne på barnetrinnet menn. Austrheim skole er den med færrest menn, mens de to andre har litt flere.

– Den ene har to menn, og den andre har litt flere, sier Fiveland.

Til tross for den store overvekten av kvinnelige lærere, er Fiveland optimist.

– Jeg har hørt rykter om at det er en mann fra Sauda som tar lærerutdanningen 1.-7. trinn. Det lover jo godt, sier han.

En mannlig barnehagelærer ikommunen

I barnehagen i kommunen står det enda dårligere til med kjønnsfordelinga.

– Det er bare en mannlig barnehagelærer i Sauda, sier Fiveland.

Fiveland har bedt ordføreren ta opp kjønnsfordelingen i barnehage og skole på neste møte i administrasjonsutvalget.

– Jeg håper de setter i gang noen strakstiltak.

Powered by Labrador CMS