Førsteklassinger som blir introdusert til alle bokstavene tidlig i skoleåret, har større sjanse til å få gode leseferdigheter mot slutten av skoleåret, viser den første norske studien på området. Foto: Paal Svendsen

Rask tilgang til bokstavene gir flere gode lesere

Raskere bokstavinnlæring er positivt for elevenes leseutvikling, viser den første norske studien på dette feltet.

Publisert

Dersom førsteklassingene får tilgang til alle bokstavene raskere, er det større sjanse for å få gode leseferdigheter ved slutten av skoleåret, viser studien som omtales på Lesesenteret.no. Der beskriver Kristin Sunde, ph.d.-student ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, en annen måte å introdusere bokstavene på enn det som har vært vanlig til nå. Istedenfor å ta en bokstav av gangen, uke for uke, er det nyttigere å gå raskt gjennom den første bokstavlæringen.

– Jeg var skeptisk først. Jeg tenkte at vi måtte gå langsomt frem med bokstavinnlæringen for å sørge for at alle elevene hang med. Men erfaringene med å gå over til en raskere progresjon var utelukkende gode, forteller Inger Ramsfjell.

Praksisen med å ta en bokstav av gangen, uke for uke, har vært basert på tradisjon – ikke på forskning, ifølge studien. Lesesenteret har lenge argumentert for at en noe raskere progresjon er en fornuftig tilnærming til den første leseopplæringen.

Elever som har fått rask bokstavprogresjon, leser bedre i slutten av 1. klasse og de har mindre sannsynlighet for å ha bekymringsfullt lave leseferdigheter ved slutten av skoleåret.

952 norske førsteklassinger i 51 klasser deltok i studien, som er en del av Two Teachers-prosjektet.

– Funnene er oppløftende. Det er veldig interessant at en såpass liten justering i undervisningen i seg selv ser ut til å ha så positiv betydning for leseutviklingen til elevene, sier Sunde.

Men utfordringen oppstår når en elev som strever, og trenger mange repetisjoner, får mindre tid til dette.

– Hvis man strekker den første bokstavinnlæringen gjennom hele skoleåret, vil elevene få hele skoleåret på å bruke de bokstavene de lærer først, som I, S, O og L, som også er enkle å lære seg. De bokstavene de lærer helt til sist, som i mange tilfeller også er de vanskeligste, får de jo nesten ikke øvd på før førsteklasse er over, påpeker Sunde.

Les mer om studien på lesesenteret.no

 

Powered by Labrador CMS