Lesing er nysgjerrighet

Jeg tror vi har en tendens til å glemme barns enorme nysgjerrighet. Og klisterhjerne! Vi gjør dem en bjørnetjeneste ved ikke å utnytte denne maksimalt i barndommen, mener innsenderen.

Det pågår for tiden en debatt om hvorvidt det er et onde eller et gode å innføre barna i matematikkens verden så tidlig som i barnehagen. Som vanlig går man i skyttergravene. Barnehagen skal være preget av lek og sosial læring, ikke lesing eller terping av skadelig matematikk. Egentlig burde vel Ole Brumm være pensum i utdanningen av førskolelærere, så hadde man sluppet denne debatten.
 
Men altså. La det være tillatt for en mimrende pensjonist å gå litt tilbake. Litt av foranledningen til dette innlegget er at jeg fant forleden fant igjen min første bok. Det var en dedikasjon i den til min femårsdag, og jeg kan ikke huske å ha tatt noen skade av å kunne å lese på det alderstrinnet.
 
Lenge etterpå spurte jeg min mor om hun hadde lært meg å lese, og hun sa nei. Men jeg hadde spurt om alt jeg fant av skilt og overskrifter, og fått svar. Mine egne barn ble heller aldri lært å lese, men begge leste godt da de var fire.
 
Jeg tror vi har en tendens til å glemme barns enorme nysgjerrighet. Og klisterhjerne! Vi gjør dem en bjørnetjeneste ved ikke å utnytte denne maksimalt i barndommen, og jeg kan ikke med min beste vilje forstå at de tar noen skade.av det. Snarere tvert imot. Men man må kreve pedagogiske evner gode nok til å utnytte de hundrevis av anledninger som byr seg i løpet av barnehageårene. Og omtanke.
 
I en av artiklene i Utdanning forleden lager man et problem av at barna lyderer, og kan komme i skade for å lære seg "be","de" osv. Men hvorfor gå denne omveien? Lær dem ordbildet for kameratens navn!
 
Og hvis noen ikke er interessert, så ikke press det på dem. Igjen mine to sønner: Den ene fortsatte å lese. Nummer to lærte seg å lese. Så la han bøkene bort, og tok dem ikke frem før han begynte på skolen. Han var bare nysgjerrig på prinsippet. Så fleksibel må man også kunne være i barnehagen.
 
Det meste jeg har sagt om lesing her, gjelder også for matematikk. Ikke formaliser det. Men jeg ser ingen problemer med at man sammen med sanger og ramser også putter inn gangetabellen. Kan ikke noen lage en fengende sang på den?
 
Jeg stiller meg mer tvilende til formålsparagrafen og salmesang!
 
(Redaksjonen kjenner innsenderens identitet.)
 

Powered by Labrador CMS