Lærerstudier over hele landet har ledige plasser. Flest tomme studieplasser er det i distriktene.

– Det er en nasjonal utfordring å rekruttere til lærerutdanningene

Nord universitet har ledige plasser på 21 ulike lærerstudier. Verken barnehagelærer, grunnskolelærer, yrkesfaglærer eller lektorutdanningen har fylt opp plassene.

Publisert Sist oppdatert

– Det er en nasjonal utfordring å rekruttere til lærerutdanningene, spesielt grunnskolelærer, sier Anne Ringen Pedersen, studiedirektør ved Nord universitet.

Hva årsaken til at ikke flere søker lærerutdanningene er, vet ikke Pedersen.

– Det har vært en liten nedgang i oppfyllingsgraden til studiene. Hvorvidt dette skyldes opptakskravene, omlegging til masterutdanning eller pandemi er vanskelig å si noe om, sier hun.

Færrest søkere i distriktet

Samordna opptak har lagt ut en liste med studier som har ledige plasser etter første inntaket. Det vil si studier som har flere plasser enn studenter. Mandag denne uka var det 110 lærerstudier på lista, og de fleste ledige studieplassene er på universiteter eller høyskoler på mindre steder.

– Vi tilbyr enkelte av disse utdanningene på tre ulike steder, og noen tilbys også både heltid og deltid på samme sted. Man ser at de større universitetene og byene, har bedre søkning enn mindre regioner, sier Anne Ringen Pedersen, studiedirektør ved Nord universitet.

– Hva kan lærerstudiene gjøre for å tiltrekke seg flere unge?

– Nord har kontinuerlig pågående prosjekter for å markedsføre og motivere til å søke lærerutdanning. Dette arbeidet må også gjøres i samarbeid med kommune- og fylkesnivået, og våre gode studenter som er i utdanningsløp, sier Pedersen.

Les også: Lærerutdanningene har økt sin markedsandel, men Nord-Norge, Nesna og NLA sliter

Tror ikke de får fylt opp alle plassene

– Vi håper selvsagt det, og vi gir tilbud til så mange som mulig fram mot studiestart. Samtidig er vi bevisst at å fylle alle studier, alle steder kan bli en utfordring, sier Pedersen.

Det er lærestedene selv som styrer listen over ledige studieplasser, og de opplyser foreløpig bare om at de har ledige plasser, men ikke hvor mange.

Høgskulen på Vestlandet har ledige plasser på 11 ulike lærerstudier. Heller ikke her er det sikkert at alle plassene vil bli fylt opp.

– Jeg tror vi vil få fylt opp alle plassene i Bergen, men ikke i Stord og Sogndal, sier Bodil Kjesbo Risøy, programansvarlig for grunnskolelærerutdanningene ved Høgskulen på Vestlandet.

– Framsnakk yrket

– Hva tenker du lærerstudiene kan gjøre for å tiltrekke seg flere unge?

– Vi må fortsette vårt arbeid med rekrutteringskampanjer, fortsette arbeidet med å tilby lærerutdanninger av høy kvalitet og fremsnakke læreryrket, sier Risøy.

Antall ledige plasser endres etter hvert som studiestedene får inn svar på tilbud som er gitt. Svarfrist for de som har fått tilbud i hovedopptaket, går ut 24. juli.

– Deretter vil du kunne se hvilke læresteder som har fylt opp studiene sine og hvilke som fremdeles har ledige studieplasser, sier Tina Rønning Lund, seniorrådgiver i Samordna opptak.

Powered by Labrador CMS