Nokut vil spørre lektorene

Alle som har tatt integrert lektorutdanning er ønska til en undersøkelse om lektorutdanninga.

Publisert Sist oppdatert

Nokut planlegger en spørreundersøkelse der de i prinsippet ønsker å nå alle som har tatt den integrerte lektorutdanninga.

Undersøkelsen er en del av den pågående evalueringa av den integrerte lektorutdanninga. For å nå disse lektorene går Nokut til skoleeier og videre til den enkelte skole, som blir bedt om å oppfordre lektorene det gjelder til å delta.

Evalueringa som Nokut har starta bygger blant anna på en undersøkelse fra 2019, der det kom fram at frafallet i lektorutdanninga var på hele 30 prosent.

Ett år etter normert tid har førti prosent av lektorstudentene fullført.

Samtidig slo undersøkelsen fast at studentene som kom inn på utdanninga hadde gode karakterer.

– Kartleggingen av lektorutdanningen pekte på flere utfordringer ved utdanningen. Blant annet ble det tydelig for oss at det er dårlig sammenheng mellom teori og praksis, lav fullføringsgrad og kompleks organisering, skrev NOKUT-direktør Kristin Vinje i et leserinnlegg på Utdanningsnytt i fjor.

Lektorutdanning som integrerte fag og didaktikk i et femåring løp starta i 2003.

I 2013 fikk utdanninga egen rammeplan.

I alt 11 institusjoner tilbyr nå lektorutdanning som et femåring program der fag og pedagogikk er integrert i ett studieløp. Utdanninga kvalifiserer til å undervise på ungdomsskole og videregående skole.

Powered by Labrador CMS