Trist og feil at det kuttes i naturskolene

Naturskoler bidrar til mangfold i skolen gjennom verdifull, praktisk og virkelighetsnær læring.

For elevene er det en arena som fremmer trivsel og stimulerer og motiverer for læring. Det er både trist og feil at det kuttes i dette tilbudet. I Vestfold hadde vi tidligere flere naturskoler, blant annet Karlsvika i Tønsberg og Korsvik naturskole i Sandefjord. Begge er innstilt. Farris naturskole i Larvik har flere ganger blitt truet av nedleggelse, men tilbudet har blitt reddet så langt, til glede for skolen og elevene.

Dette innlegget stod på trykk i Utdanning nr. 11/2017.

 

Jeg får i ulike sammenhenger høre mange rosende ord om brukerne av Hamar naturskole. Knut Monssen og hans stab gir et strålende bidrag i skolenes arbeid med å imøtekomme læreplanen. Tidligere var naturskolene tilsluttet Norsk Leirskoleforening. Naturskole har mye til felles med leirskole.

 

Leirskoleforeningen ønsker naturskolene velkommen tilbake.

 

* Trond Setlo er leder for Norsk Leirskoleforening. 

Powered by Labrador CMS