Agatha Trunchbull, også kjent som Miss Trunchbull, er hovedantagonisten i Roald Dahls Mathilda. Her er hun spilt av Matilda Pam Ferris.

– Jeg ble veldig lettet da jeg forsto at ingen av lærerne mine var som Miss Trunchbull

Elise Håkull Klungtveit, Pedagogstudentenes nye leder, ble veldig lettet da hun som seksåring begynte på skolen og forsto at ingen av lærerne hennes var som Miss Trunchbull i Roald Dahls bok «Matilda».

Publisert

Er ledervervet på heltid, eller studerer du også videre, i tilfelle hva?

Vervet er på heltid. Jeg gleder meg enormt til å bruke all min tid på å jobbe for medlemmene i denne fantastiske organisasjonen.

Aktuelt navn

  • Dette er spalten Aktuelt navn fra Utdanning nr. 07/2020.
  • Journalist Ylva Törngren har intervjuet Elise Håkull Klungtveit (26).
  • Klungtveit er påtroppende leder for 2020–2021 av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, der rundt 20.000 lærerstudenter er organisert.
  • Hun er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen på Vestlandet og fullførte i år en mastergrad i barnehagepedagogikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

Du har sju års erfaring som tillitsvalgt. Hva frister mest i framtiden, å jobbe som heltids tillitsvalgt eller som pedagog?

For meg er det å være lærer i barnehagen verdens beste jobb, men akkurat nå gleder jeg meg veldig til å jobbe for alle landets lærer og pedagogstudenter.

Hva er de viktigste kampsakene for deg?

For meg er de bedre praksis i alle lærerutdanningene, at alle nyutdanna lærere i barnehage og skole skal få veiledning og at Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal være en medlemsnær organisasjon.

Hvordan skal du tilbringe sommeren?

Denne sommeren skal benyttes til å gjøre meg klar til en viktig høst, for organisasjonen vår. Jeg gleder meg til å møte mange nye lærerstudenter, og skal være klar til å fortsette det viktige arbeidet for enda mer praksisnære lærerutdanninger. Mellom slaga vil jeg benytte noen dager til norgesferie, nyte litt sol, og treffe mennesker jeg ikke ser så ofte som jeg skulle ønske. Det gleder jeg meg til!

Pedagogstudentene har nylig sluttet seg til #BlackLivesMatter. Det er imidlertid på skolen at flest ungdommer i Norge utsettes for rasisme, viser undersøkelser. Ifølge Statistisk sentralbyrå har 17 prosent elever og 6,1 prosent lærere i grunnskolen innvandrerbakgrunn. Gjør dere noe helt konkret for å rekruttere lærerstudenter med innvandrerbakgrunn?

Vi er opptatt av å bidra til å endre de strukturene som fører til at flere mennesker også i Norge opplever rasisme daglig. Vi mener lærerprofesjonen kan utgjøre store forskjeller, også her. Da er det viktig at lærerutdanningene utvikler seg slik at vi blir rusta til å gi gode bidrag til samfunnet. Derfor vil vi fortsette arbeidet for normkritiske lærerutdanninger, større mangfold og bedre likestilling. Vi er også glade for at lærerprofesjonen har en etisk plattform som er klokkeklar på at lærere og pedagoger i barnehage og skole har et særskilt ansvar for å fremme likestilling og likeverd. Vi håper at vi gjennom fortsatt strategisk arbeid for disse verdiene kan vise at Pedagogstudentene er en inkluderende organisasjon, og at lærerprofesjonen har rom for enda større mangfold.

Facebook-siden til Pedagogstudentene er mye mer oppdatert enn Pedagogstudentene.no. Men via Facebook truer president Donald Trump med skyting av demonstranter i forbindelse med George Floyds død. Facebook ble også brukt til å hisse opp stemningen før folkemordet på Rohingya-minoriteten i Myanmar. Har dere ingen motforestillinger mot å bruke Facebook for å nå ut til medlemmer?

For oss er sosiale medier viktig for å nå ut til våre medlemmer og samarbeidspartnere. De fleste kanaler som benyttes til å kommunisere viktige og positive budskap kan også brukes til det motsatte. Disse budskapene tar vi selvfølgelig sterk avstand fra! Når det kommer til nettsiden vår og de ulike kanalene vi benytter, forsøker vi å holde dem så oppdatert som mulig. Det følger selvfølgelig med et ansvar for hvordan vi bruker dem og hvilken informasjon vi deler. Nettsiden vår har det siste året vært under utvikling. Den jobbes det iherdig med fortsatt, slik at medlemmene våre skal finne det de trenger.

Hvordan ble hverdagen endret for studentene etter at Norge stengte 12. mars?

Den har blitt drastisk endret, og jeg er utrolig imponert over hvordan studentene og foreleserne våre har bidratt i dugnaden og funnet gode løsninger i fellesskap. Dersom situasjonen fortsetter utover høsten, blir det viktig at vi fortsetter den gode dialogen for å opprettholde kvaliteten i studiene våre.

Hva har koronapandemien lært deg så langt?

Vi vil fortsette arbeidet for normkritiske lærerutdanninger, større mangfold og bedre likestilling.

At det å være sammen er ekstra viktig når vi ikke kan være fysisk sammen. Og at vi er mye bedre på videomøter enn det vi tror.

Pedagogstudenter risikerer å smittes av et dødelig virus både i praksis og når dere går ut i jobb. Hva slags råd har du til dem i den situasjonen?

Vask hendene og følg rådende fra helsemyndighetene. Husk at du ikke er alene.

Ifølge årets søkertall har utdanningene for grunnskolelærere, både trinn 1.–7. og trinn 5.-10., samlet sett en nedgang på 9 prosent. Hva mener du det skyldes?

Jeg er spent på å se de endelige søkertallene, men vi i Pedagogstudentene lurer på om regjeringens stipendkutt kan være en forklaring. Stipendkuttet til regjeringen gjør det dyrere å bytte studie, og vi vet fra før at nesten halvparten av lærerstudentene har studert noe annet før. Det kan hende at terskelen for å bytte studie til lærerutdanningene har blitt høyere nå.

Hvordan kan nedgangen snus?

Jeg tror at like viktig som å få flere til å søke seg til lærerutdanningene, er å få flere til å fullføre lærerutdanningene og å begynne å jobbe som lærere. Jeg tror at noen av de beste tiltakene vi kan gjøre er å prioritere kvalitet gjennom bedre finansiering av lærerutdanningene og sørge for at alle nyutdanna lærere i barnehage og skole får veiledning.

Hvorfor bør folk være opptatt av pedagogstudentenes vilkår?

Det må folk være fordi vi er nøkkelen for å møte lærermangelen vi har i samfunnet.

Hvilken kjent person ville du ikke hatt som lærer?

Miss Trunchbull i Roald Dahls bok «Matilda». Jeg ble veldig letta da jeg som seksåring begynte på skolen og forsto at ingen av mine lærere var som henne.

Hvilken kjent person ville du hatt som lærer?

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har vist seg å være som den trygge, omsorgsfulle, litt strenge men rettferdige læreren som alle kan trenge når store og små kriser inntreffer.

Jeg er nesten alltid i veldig godt humør.

Hvem ville du gitt straffelekse?

Jeg er generelt mot straffelekser, men om noen skulle fått det, er det kanskje presidenten i USA, Donald Trump.

Hva er ditt største fortrinn?

Jeg er nesten alltid i veldig godt humør.

Hva er din favorittbok?

«Tante Ulrikkes vei» av Zeshan Shakar: En bok om oppvekst, håp, og om å høre til.

Hvilken bok har du ikke fått tid til å lese?

Neste på listen er «Klubben» av Matilda Gustavsson. Neste gang jeg har en ledig stund er det den jeg henter frem. Den tar for seg hva Metoo-kampanjen egentlig handler om og om hvilket mot som kreves for å utfordre etablert makt.

Hva gjør du for å få utløp for frustrasjon?

Da går jeg en tur, aller helst langs en av strendene på Jæren.

Hvem er din favorittpolitiker, og hvorfor?

Høyres Henrik Asheim er tydelig, litt frekk og «løyen». Han var en strålende podkaster i «Stortingsrestauranten», samtidig som han gjør en kjempejobb som minister for forskning og høyere utdanning. Han er forresten hjertelig velkommen til å bli medlem i Pedagogstudentene når han tar mot til seg og følger lærerspiren jeg kunne lese i VG at han hadde i magen.

Du får holde en undervisningstime for den norske befolkning. Hva handler timen om?

Om hvorfor det er viktig å være fagorganisert. Vi er på vårt beste når vi finner løsninger sammen.

Powered by Labrador CMS