Rektorskolen prioriterer nytilsatte rektorer

Når fristen til rektorskolen går ut 15. mars, vil nytilsatte rektorer (0-2 år) bli prioritert dersom det er flere søkere enn studieplasser. Deretter prioriteres andre rektorer, og til slutt andre skoleledere.

Rektorutdanningen er et tilbud til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring.

Studieplass på rektorutdanningen er finansiert av staten. Andre utgifter, som til reise, opphold, læremidler og eventuelt frikjøp/vikarutgifter, finansieres av skoleeier eller deltaker.

Det er laget et rammeverk for skoleledelse med beskrivelse av kompetansemål for rektorutdanningen. Rammeverket er felles for alle tilbyderne, men de forskjellige tilbudene har noe ulik profil.

Det er skoleeier som skal godkjenne søknaden. Dersom det er flere søkere fra samme kommune eller fylkeskommune, kan skoleeier prioritere søkerne, men kun prioritere søkere innen samme stillingskategori.

  • 15. mars: Søknadsfrist
  • 15. april: Frist for skoleeier til å godkjenne søknaden i søkesystemet
  • 1. opptak: Foretas etter 15. april. Alle søkere får svar på e-post. Alle som får tilbud om plass må takke ja eller nei til denne innen en gitt frist.
  • 2. opptak: Foretas før 1. juli. Tilbud om ev. ledige studieplasser til søkere på venteliste.
  • 3. opptak: Foretas før 1. september. Tilbud om ev. ledige studieplasser til søkere på venteliste.
  • Antall studieplasser i 2014/2015: 500
  • Studiestart er høsten 2015 og studiet varer tre semester.
Powered by Labrador CMS