Skjermdump fra den danske Rambøll-siden som viser «Hjernen og hjertet» som skal brukes i 17 av 19 fylkeskommuner.

Nytt dataverktøy samler inn og sammenlikner sensitiv informasjon om lærere og elever

17 av 19 fylkeskommuner har sagt ja til å innføre et nytt dataverktøy for «ledelsesinformasjon» i videregående skole. Verktøyet kobler sammen ulike databaser med sensitive opplysninger om lærere og elever.

Publisert

«Storebror ser deg», «Big data» eller innsamling av store mengder sensitive persondataopplysninger er blitt et stridstema de siste årene.

Nå kan det se ut til at et nytt dataverktøy for sammenligning av data om norske lærere og elever i videregående skole allerede er innført i Norge, uten at det har foregått noen offentlig debatt rundt hva de innsamlede resultatene skal brukes til.

Dataverktøyet, som har fått navnet «Hjernen og hjertet», samler inn sensitive data om elever og lærere fra en rekke databaser.

Dataverktøyer gir skoleeier og skoleledelsen mulighet til å få ut informasjon om karakterer, fravær, motivasjon og trivsel for å nevne noe. Dette er opplysninger som i dag ligger i ulike databaser. Nå kan skoleeier eller skoleledelsen med et tastetrykk få opp en rekke sammenligninger av data om enkeltpersoner gjort over tid og gjort tilgjengelig som grafiske framstillinger i søylediagrammer og kakediagrammer.

Rambøll Management Consulting ble i 2016 valgt som leverandør av «Hjernen og hjertet». Verktøyet gir skoleeier og skoleledelsen helt nye og langt mer avanserte resultatmålingssystemer enn hva som finnes i dag.

Allerede fra høsten 2016 ble verktøyet tatt i bruk i videregående skole i Norge.

 

 

Leder-dashbord gir mulighet for å overvåke skoledata

På et såkalt «leder-dashbord» får skoleledelsen mulighet til å se kakediagrammene og søylediagrammene basert på koblingen av opplysninger fra en rekke databaser med sensitiv informasjon om norske lærere og elever i videregående skole. Det er også mulig å legge inn opplysninger som følger elevene helt fra grunnskolen.

Databasene er blant andre Extens, Vigo, Elevundersøkelsen, Udir og Skoleportalen.

Ett av måleverktøyene er en «resultatbrowser» som gjør det enkelt for skoleeiere eller skoleledere å sammenligne hvilke resultater den enkelte lærer oppnår i sine klasser, basert på data om karakterer, fravær, trivsel og motivasjon, samt andre innsamlede data.

Konsulentbyrået forteller på sin hjemmeside at «17 av 19 fylkeskommuner har gått sammen i arbeidet med å tilføre ytterligere kvalitet i målingen og utviklingen av den videregående skolen».

 

 

Skoleeier skal lage «resultatbaserte utviklingsplaner»

«Hjernen og hjertet» ble opprinnelig utviklet av Rambøll i Danmark og er allerede innført der. På hjemmesiden til Rambøll i Norge blir det opplyst at Rambøll skal levere indikatorer til det norske systemet i løpet av de neste fire årene.


Dataverktøyet i «Hjernen og hjertet» er basert på ulike indikatorer som gjør at skoleledelsen kan følge med på hvordan elever og lærere gjør det på de ulike indikatorene over tid. Siden måleindikatorene utvikles av Rambøll, er det nærliggende å tro at konsulentbyrået vil ha sterk innflytelse på innholdet.

Verktøyet som Rambøll har utviklet, bestemmer «måltall, håndtering av dialogspor og oppsetting av resultatbaserte utviklingsplaner», kan vi lese på hjemmesiden.

 

Gjør Rambøll til en maktfaktor i videregående skole

Prosjektleder i Rambøll, Thomas Hagen Holten, forteller på selskapets nettsider at systemet ble valgt på grunn av «muligheten systemet gir til å gjøre eksisterende kvalitetsdata levende».

– Valget av «Hjernen og hjertet» er et uttrykk for Rambølls styrke på det nordiske markedet for utvikling og dokumentasjon av kvaliteten i den offentlige sektoren, på tvers av våre ulike kompetanseområder, uttaler prosjektlederen på hjemmesiden.

Rambøll forklarer samme sted at «Systemet forenkler prosessen med å samle kvalitetsdata og gjør det enkelt for beslutningstakerne å følge utviklingen over tid.»

 

Rambøll gir ledere «beslutningsorientert ledelsesinformasjon»

På hjemmesiden kan vi også lese: – Navnet «Hjertet og hjernen» symboliserer at selv om kvalitetsmåling er preget av logikk og rasjonell hjerneaktivitet, så er formålet å styrke og understøtte hjerneaktiviteten som gir kvalitet i den pedagogiske og undervisningsmessige praksis.»

Det er «kvaliteten i den pedagogiske og undervisningsmessige praksis» Rambøll skal måle basert på indikatorene de lager. Siden Rambøll utvikler indikatorene, kan de bidra til å bestemme hva som skal måles.

– Med «Hjernen og hjertet» får de norske fylkene og utdanningsinstitusjonene avanserte muligheter for å følge betydelige nøkkeltall, analysere data og måloppnåelse og understøtte løpende dialog, opplyser Holten på Rambølls hjemmeside.

Systemet er foreløpig vedtatt brukt fram til 2020.

 

Rambøll har allerede kartlagt 40.000 offentlig ansatte

Nå er turen kommet til lærere og elever i videregående skole. For i «Hjernen og hjertet» inngår det både en undervisningsundersøkelse som elevene skal svare på og en personalundersøkelse som lærerne skal svare på. På hjemmesiden heter det at Rambøll bare i løpet av de siste par årene har kartlagt hvordan over 40.000 offentlig ansatte i Norge opplever viktige sider ved sin arbeidssituasjon.

«Kunnskapen fra disse undersøkelsene, kombinert med evidensbasert forskning danner utgangspunkt for spørreskjema og modell i vår Personalundersøkelse,» heter det.

Rambøll utformer spørsmålene. Men i undervisningsundersøkelsen kan fem spørsmål utvikles lokalt.

Vi får også vite: «Alle resultater gjøres hierarkisk tilgjengelig. Ledere på ulike nivå vil ha tilgang til resultatene fra alle enheter innen eget ansvarsområde. Rambøll garanterer at anonymitet og generelle føringer rundt personvern ivaretas i undersøkelsen.»

 

Innsamlede data skal leveres på en «handlingsorientert måte»

På hjemmesiden kan vi lese: I «Hjertet og hjernen» publiseres innsamlet data som leveres til skoleeier og skolens personale på en meningsfylt, kvalifisert og handlingsorientert måte – med sikte på å understøtte praksis og de dialogene og beslutningssituasjonene som skolen opplever daglig.

Modulene i «Hjernen og hjertet» skal understøtte det fylkeskommunale arbeidet med å utarbeide mål, utforme tiltak og vurdere måloppnåelse og områder for videreutvikling. Systemet gjør det mulig for fylkene og skolene å utforme og analysere sine egne rapporter og utviklingsplaner.

Det står også at «Hjernen og hjertet» understøtter dialog og samarbeid om kvalitet på tvers av nivåer. 

 

 

Powered by Labrador CMS