Ny undersøkelse: - Målstyring fører til sjekklisteatferd

En ny dansk undersøkelse viser at målstyring ikke virker etter hensikten.

En ny dansk undersøkelse viser at målstyring ikke virker etter hensikten. Danske forskere har samlet resultatene fra 60 studier på skoler, bedrifter og foretak på sosialområdet som har resultatbasert styring. De fant ikke mange positive effekter av denne styringen, men en del negative.

- Resultatbasert styring er en rasjonell styringsmodell som tar en del ting for gitt når det gjelder personalet og deres måte å arbeid på. Det skaper utilsiktede effekter som sjekklisteadferd, stort fokus på lavthengende frukter og for lite på langsiktige forbedringer, sier forsker Marie Østergaard Møller til den danske avisen Politiken. Møller er seniorforsker ved analyseinstituttet Kora.

Forskerne har ikke undersøkt arbeidsplasser som ikke styres etter mål. Forskerne mener likevel ikke at ledelser skal droppe å sette seg klare mål.

- Slett ikke. Det er forskjell på, om man jakter mål for å gjøre beslutningstakerne utenfor organisasjonen glade eller om man gjør det for reelt å forbedre arbeidet, sier Møller.

 

Powered by Labrador CMS